אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

חוק התקנת המצלמות

חוק התקנת מצלמות -התקדם שלב נוסף

מערכת אינפוגן | 18.12.2018

מטרת החוק: להגן על פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות מפני פגיעה בהם באמצעות התקנת מצלמות, תוך שמירה, ככל האפשר, על כבודם ופרטיותם של הנוכחים.

 

ביום שני (17/12/2018) החוק התקדם בעוד שלב, לכיוון קבלתו לספר החוקים של מדינת ישראל.

 

עיקרי החוק, לבינתיים:

 

חובת התקנת מצלמות

מפעיל מעון יום לפעוטות אחראי להתקנת מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון יום לפעוטות, בכל השעות שבהן פעוטות שוהים במעון, בהקלטת וידיאו ללא קול. המצלמות יתעדו את כל הנעשה בכיתות המעון, בחצר ובכל יתר המקומות שבהם ניתן חינוך וטיפול לפעוטות במעון היום לפעוטות, למעט חדרי רחצה ושירותים.

 

חובת יידוע

בכניסה למעון יום לפעוטות ובכל אזור במעון שבו מותקנות מופעלות בו מצלמות, יוצב במקום בולט שילוט שלט ברור וקריא, המודיע על הפעלת מצלמות במעון.

 

שמירת הצילומים

מפעיל מעון יום לפעוטות ישמור את הצילומים לפחות ל-30 ימים ממועד הצילום, ולכל היותר 90 ימים, ובתום התקופה האמורה יימחקו הצילומים אוטומטית.

 

צפייה בצילומים

לא יצפה אדם בצילומים לפי חוק זה, לא יעתיקם, לא יעבירם לאחר ולא יעשה בהם או במידע שהתגלה לו מהם כל שימוש, אלא לפי צו של בית משפט (כלומר הגננת לא תפעיל את הצילומים ולא תראה בעצמה או תציג להורים את הצילומים).

יוכלו להשתמש בצילומים רק רשויות החוק - משטרת ישראל, ורשויות התביעה ובית משפט יהיו רשאיותם להשתמש בצילומים לשם מניעת ביצוע עבירה, חקירת עבירות, או לשם ניהול הליך פלילי. 

העונש על העתקת הצילומים, העברתם לאחר או שימוש כלשהו בהם הוא - 6 חודשי מאסר.

 

סייגים 

חוק זה לא חל על מסגרת חינוכית לפעוטות המשמשת למגורים.

מעון יום לפעוטות בו 70% מהורי הפעוטות השוהים בו התנגדו בכתב להפעלת מצלמות במעון.

 

לקריאת הנוסח העדכני של הצעת החוק