אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

חוק המצלמות

חוק המצלמות בגן יפתור את הבעיה? מי ישלם על זה?

ליאור שליו | 18.06.2018

נכון לכתיבת שורות אלו יש דחייה בהצבעה בעיקר עקב התנגדות של היועץ המשפטי לממשלה שטוען שזו תהיה פגיעה בפרטיותם של העובדים ושל הילדים.

 

חוק המצלמות הוא חוק שמחוקק בימים אלו (כרגע נדחתה בשבועיים ההצבעה עליו), גם הוא כמו חוק פיקוח על מעונות היום עבר מספר גלגולים לאורך השנים. 

הצעת החוק היא בעצם לחייב הצבת מצלמות מעקב בגני ילדים, ההצעה שיזמה ח"כ יפעת שאשא ביטון, לא תאפשר להורים או לגורם אחר לעקוב בזמן אמת אחרי הנעשה בגני הילדים, אלא נועדה להקים מאגר צילומים המתעד את המתרחש במרחב הגן. זאת מתוך כוונה של הרתאה ובעת הצורך הדבר יוכל לספק למשטרה, באישור שופט, ראיות בדיעבד לעבירה שבוצעה בגן ויסייע בהרשעת התוקפים. 

בהצעה נקבע כי המצלמות יותקנו בכל פעוטון שיש בו לפחות שלושה פעוטות, בין אם הוא בבעלות פרטית או בפיקוח המדינה. 

שר העבודה והרווחה יקבע תקנות לגבי אופן התקנת המצלמות, מסירת המידע בדבר קיומן, המידע הנשמר בהן ואופן שמירת הצילומים ואבטחתם.

נכון לכתיבת שורות אלו יש דחייה בהצבעה בעיקר עקב התנגדות של היועץ המשפטי לממשלה שטוען שזו תהיה פגיעה בפרטיותם של העובדים ושל הילדים. לטענתו, הפגיעה בפרטיות והזכות לפרטיות (תחת חוק הגנת הפרטיות וגם תחת יסוד כבוד האדם וחירותו) גוברת על הערך שיצא מהצבת המצלמות, אך נראה כי גם היועץ מבין שצריך למצוא את דרך הביניים בנושא.

האם המצלמות יפתרו את כל הבעיות?

לא! אך אין ספק שהן יצרו מערך הרתעתי מספק שיכול למנוע הישנות של מקרי התעללות, אך לאו דווקא למנוע את המקרה הבודד.

מבחינת בעלי הגנים והעוסקים בתחום עולה השאלה מי יממן את נושא המצלמות וגם כאן הממשלה תצטרך לתת מענה הולם לסוגיה, אם היא מגדירה משהו כחובה עליה, גם לדאוג לפחות להבין מהיכן יגיע המימון.

לא ניתן היום לזהות התנגדות ממשית בקרב בעלי הגנים לנושא המצלמות נהפוך הוא הם מבינים שזו דרישה שתסייע להם להרגיע את ההורים ולפקח בעצמם על מה שקורה במסגרת שהם מנהלים.