אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

חג החנוכה

שירים לחנוכה בגני הילדים

מערכת אינפוגן - גני ילדים | 07.12.2016

כל שירי החנוכה שהילדים לומדים בגן. חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך אור חביב מסביב, גיל לילד רך.

חנוכה, חנוכה, 

חג יפה כל כך 

אור חביב מסביב, 

גיל לילד רך.