אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

חגיגה

סוף לחגיגות המפוארות בגני הילדים

שוקי | 28.05.2013

משרד החינוך הנחה את הגננות ברחבי הארץ: אסור לקיים ימי הולדת מפוארים בגן. יש לקיים אירועים צנועים במתכונת קבועה וזהה בלבד, כדי למנוע

 

משרד החינוך הנחה את הגננות ברחבי הארץ:

אסור לקיים ימי הולדת מפוארים בגן. יש לקיים אירועים צנועים במתכונת קבועה וזהה בלבד, כדי למנוע פגיעה במי שאינם מסוגלים להוצאה הנוספת.

 

 

נמאס לכם מהתחרות בין ההורים מי יחגוג לילדו יום הולדת בגן בצורה פזרנית יותר?

 

ובכן, כנראה שאתם לא היחידים.

 

חוזר של משרד החינוך שהופץ מוקדם יותר החודש לגני הילדים העירוניים ברחבי הארץ, אוסר לקיים חגיגות יום הולדת עם מפעילים בתשלום.

 

מטרת ההנחיה: להקל על הורים שמתקשים לשאת בהוצאה הכלכלית הנוספת

 

ההנחיה הגיעה בעקבות תלונות חוזרות על מגמה גוברת של קיום מסיבות יום הולדת יקרות ומפוארות בגני ילדים, על-ידי הורים בעלי אמצעים. 

 

הגננות, לפי חלק מהתלונות, היו שותפות באופן ישיר או עקיף ללחץ על הורים לממן הזמנת קוסם או ליצן וכדומה, "כמו שאר הילדים בגן". באופן טבעי, הורים רבים חששו לאכזב את ילדם ונאלצו להיכנס להוצאות גבוהות שהיו קשות להם. 

"לכל אחד מילדי הגן תיערך חגיגה במתכונת זהה ככל שניתן", קובע החוזר החדש.

"האירוע יהיה צנוע ותימנע תחרותיות מכל סוג שהוא בין ילדים ומשפחותיהם. תתאפשר לילד החוגג את יום הולדתו חוויה של היותו מרכזי ושייך לקבוצה המעניקה לו תשומת לב ואהבה".

 

החוזר ממליץ, בין השאר, לשקול גם את המדיניות בנושא הזמנת ההורים למסיבות בגן. למשל, אם הורי חלק מהילדים הם קשי יום או מוגבלים, יש לשקול הימנעות גורפת מהזמנת ההורים.

 

"חשוב לשתף את ההורים בשיקולים המצדדים בהזמנת הורים ליום ההולדת בגן ובשיקולים לחגיגת יום הולדת בגן ללא השתתפות ההורים" מוסיף החוזר, "אך ההחלטה בדבר האופן שבו יתקיימו ימי ההולדת היא של הגננת". 

 

שתפו

תגובות