אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ילדים דו לשוניים

ילדים דו-לשוניים- טוב או לא?

מאיה עמית | 14.12.2017

אתם שוקלים להנהיג בבית התנהלות בשתי שפות ומתלבטים איך זה ישפיע על הילדים? במבחני לשון הושגו על ידי ילדים דו לשוניים התוצאות הטובות ביותר.

באוניברסיטת יורק שבטורונטו (קנדה) ערכו באוניברסיטת יורק מחקר, שבדק את ההשפעות הדו-לשוניות על התפתחות הילדים, התפתחות שפתם וכישוריהם. 

נמצא כי במבחני לשון הושגו על ידי ילדים דו לשוניים דווקא התוצאות הטובות ביותר.

 

הורים רבים חוששים כי רכישת השפה אצל ילדים דו לשוניים מעכבת את הדיבור ואופני ההתבטאות. 

חשוב להבין כי בגיל שרוב הילדים שולטים בשפה, בקרב הילדים הדו-לשוניים אוצר המילים נוטה להיות פחות מגוון והם מחליפים בין השפות. לכן נדמה לנו כי בשל היותם דוברי שתי שפות הם לומדים לדבר לאט יותר מילדים חד לשוניים. 

 

מומחים בתחומי השפות הזרות וחקר המוח טוענים כי אוצר המלים הדל אינו משפיע על היכולת הלשונית ובמהרה ילדים אלו ידביקו את הקצב וישלימו את פערי אוצר המלים.

מסתבר כי בשנים הראשונות של הילדים, יש הבדל בקרב ילדים דו-לשוניים מבחינת הכישורים הקוגניטיביים והתפתחות השפה. 

 

מחד, לעומת ילדים שגדלים בבית בו דוברים שפה אחת בלבד, לילדים דו-לשוניים לוקח להם זמן רב יותר ללמוד לדבר בכל אחת משתי השפות. מאידך, לילדים הדו-לשוניים ישנה התפתחות כלל-שפתית טובה יותר, תוך הבנה מעמיקה יותר של מבנה השפה. 

בנוסף, במבחנים שבודקים כישורי ביצוע, כמו יכולות הריכוז, והעברת המיקוד של הריכוז בין נושאים שונים, על פי הצורך ילדים דו-לשוניים משיגים תוצאות טובות יותר.

זאת משום שדו-לשוניות קשורה לעיתים קרובות לגורמים נוספים, כמו הבדלים תרבותיים, מעמד סוציו-אקונומי, וסוג השפה, קשה להבחין מהו בדיוק הגורם בהוויה הדו-לשונית שאחראי להבדלים.

 

המחקר

 

על-מנת לבחון איזה השפעות יש להתפתחות בצל שתי שפות דיבור על הילדים, במחקר שנערך בטורונטו נערכה השוואה בין 104 ילדים בני שש, כאשר חלק מהם חד-לשוניים וחלק אחר מהם דו-לשוניים. 

הילדים שידעו והכירו שפה אחת היו דוברי אנגלית בלבד, ואילו הילדים שגדלו בסביבה דו-לשונית, דיברו בבית, במקביל לאנגלית גם סינית, צרפתית, או ספרדית – כלומר היו 4 קבוצות במחקר. 

במחקר נמדדה ההתפתחות הלשונית של הילדים, וכמו –כן נבדקו יכולות הריכוז שלהם. 

חשוב לציין כי כל הילדים באו מרמה כלכלית-חברתית (סוציו-אקונומית) דומה. 

 

תוצאות המחקר

 

תוצאות המחקר הוכיחו, כי הילדים הדו-לשוניים השיגו תוצאות טובות יותר במבחן הריכוז, כאשר הם הונחו לסדר שתי סדרות של תמונות במקביל להוראות שונות. 

התוצאות היו אחידות גם בין מקרים בהן השפה השנייה שונה, היות וצרפתית דומה יותר לאנגלית מאשר סינית.

התוצאות הטובות ביותר במבחני השפה הושגו גם כן על-ידי ילדים דו-לשוניים.

אך כאן, היה הבדל, התוצאות הטובות ביותר היו בקרב ילדים הדוברים שתי שפות דומות. 

 

כלומר, כאשר השפות היו דומות יותר זו לזו, וגם זאת רק כאשר שפת המבחן הייתה זהה לשפת הלימוד במסגרת החינוכית בה הם לומדים.

 

מסקנת המחקר

 

כל הילדים שגדלו במסגרת הדוברת שתי שפות הוכיחו יתרון דו-לשוני – בעיקר ביכולות הבנה וריכוז. 

המחקר פורסם בתחילת 2012 בכתב העת האמריקאי 

Child Development ("התפחתחות הילד")

Bilingual Effects on Cognitive and Linguistic Development: Role of Language, Cultural Background, and Education; Child Development 2012, published online January 2012