אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

חג שבועות

חג שבועות בגני הילדים

מאיה עמית | 24.05.2017

חג השבועות הוא החג האחרון בשנת הלימודים. לחג מנהגים רבים...

חג השבועות הוא החג האחרון בשנת הלימודים.

לחג מנהגים רבים, והעיסוק בחג נעשה גם דרך המנהגים הללו.


החג נחוג בו' בסיוון, והוא אחד משלושת הרגלים (סוכות, פסח, שבועות) בהם היה נהוג לעלות לבית המקדש בימי קדם.חג אחד שמות רבים

חג השבועות – על שום שבעת השבועות של ספירת העומר מחול המועד (יום אחרי חג הפסח) ועד לתחילת החג (49 ימים).
שם החג נובע מן הפסוק בתורה: "וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חיטים" (שמות, ל"ד, כ"ב).
יש המכנים את החג כ"חג השְבוּעות" (מלשון שבועה), היות והחג נקשר בשתי שבועות: האחת, היא שבועתו של עם ישראל לקבל את התורה. והשנייה היא של ה' לעם ישראל כי בהם בחר ולא יחליפם בעם אחר.

זמן מתן תורה – לפי המסורת מאמינים כי ביום זה ניתנה התורה לעם ישראל.
התורה עצמה לא מציינת זאת, היות וכל יום אמור להיחגג כאילו הוא יום מתן התורה.
אך בתפילות החג מציינים בפירוש כי זהו "זמן מתן תורתנו".

חג הביכורים – בחודש סיוון מתחילה עונת הביכורים של התוצר החקלאי.
בעת העתיקה נהגו החקלאים להביא את ראשית התוצרת החקלאית שלהם לירושלים לכוהני בית המקדש – ובכך לקיים מצוות ביכורים לבית המקדש לעבודת הקודש.
הביכורים הובאו לירושלים בתהלוכות של עולי רגל תוך הילולה וחגיגות.

חג הקציר – בתקופה זו גם מתחילה עונת הקציר של הדגנים השונים (חיטה, שעורה וכו') ובמקביל לביכורי פרי הארץ גם תבואתה מגיעה לשיאה.

עצרת – מקובל להאמין כי חג השבועות הוא המשך ישיר של חג הפסח, וכפי שבסוף חג הסוכות יש את "שמיני עצרת" שזהו יום חג נוסף. לחג הפסח יש את חגיגות חג השבועות.


מנהגי החג

עיקר המנהגים אשר נהוגים בגני הילדים:

לבוש לבן – לבן מסמל טוהר וניקיון, בני ישראל היו צריכים להיות טהורים וראויים למעמד הר סיני.
יש בכך גם משל לכלה הבאה לקראת טקס נישואיה יפה וטהורה לבושה בלבן.

מאכלי גבינה – מקור המנהג נובע מאיסור אכילת בשר במועד זה.
היות ובמעמד זה ניתנו כללי השחיטה והכשרות נדרשו בני-ישראל להכשיר את כלי האוכל שלהם – היות והיה זה בשבת לא יכלו לעשות זאת. ולכן, לא אכלו בשר.

הבאת טנא פירות – לזכר הטנא שהביאו בני ישראל בעת העלייה לרגל לירושלים עם תוצרת הביכורים שלהם.

קריאה במגילת רות – סיפור מגילת רות מעביר ערכי חברות ושיתוף עמוקים. וכן מרבים לעסוק בסיפור זה (ברמת הפשט שלו) בגני הילדים.