אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

הרשמה לגנים פרטיים

בני 3 יוכלו להירשם לגן פרטי

מערכת אינפוגן | 08.02.2015

בניגוד להחלטה שנתקבלה בשבוע שעבר, היום אושר כי גם בשנה הבאה יוכלו הורים לילדים בני 3 לרשום אותם למסגרות פרטיות.

 

ההחלטה הפכה על פיה ההחלטה קודמת שאסרה על רישום לגנים פרטיים ילדים הזכאים לחינוך במסגרת חוק חינוך חובה חינם.

 

ההחלטה זו מאפשרת בשנת הלימודים הבאה (תשע''ו) לגנים פרטיים נוספים לעבור את תהליך הרישוי של משרד החינוך.

 

חשוב לזכור, כי זהו פתרון ביניים, אשר לא דואג לבעיית הצפיפות בגני העירייה, ולבעיית היחס המספרי הבלתי מספק בגנים אלו (בעיקר בגילאים הצעירים 3-4), בהם יש גננת וסייעת בלבד ל-35 ילדים עפ''י התקן הקיים.

 

כרגע, משרד החינוך תולה את פתרון הצוות בבנות השירות הלאומי שאמורות ''לעבות'' את הצוות - פתרון שגם עליו נמתחה ביקורת רבה.