אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

חג החנוכה

ברכות הדלקת נרות החנוכה

מערכת אינפוגן | 22.12.2019

תמיד ברגע אחרון - מחפשים את הברכה הנכונה. אז הנה לפניכם ברכת הדלקת הנרות - ועוד כמה דברים שכדאי לדעת

 

לפני הדלקת הנרות מברכים:
ברוך אתה אדני אלהינו מלך העולם, 
אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר חנוכה.
ברוך אתה אדני אלהינו מלך העולם, 
שעשה נסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה.

 

בערב הראשון (או כשמדליקים בפעם הראשונה השנה) מוסיפים ומברכים:
ברוך אתה אדני אלהינו מלך העולם, 
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

 

לפי המסורת, אחר הדלקת הנרות אומרים:
הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות, ועל הניסים, ועל הנפלאות, 
שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על-ידי כהניך הקדושים. 
וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, 
אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך.

 

וכמובן, להמשיך לשיר יחד משירי החג
לאכול לביבות וסופגניות

 

חג שמח!