אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ההרשמה לגני הילדים

נפתחה ההרשמה לגני ילדים תש"פ

חדשות - מערכת אינפוגן | 09.01.2019

נפתח הרישום לגני ילדים עפ“י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התש“פ. לפניכם תשובות לכל השאלות.


הרישום החל ביום שני א‘בשבט התשע“ט (07 בינואר 2019) ויימשך בין 3 ל-4 שבועות, תלוי הרשות האזורית (27 בינואר - 11 בפברואר 2019)
קיימת חובת רישום לגן ילדים מוכר ולשהות בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) לילדים בגיל 3 ואילך.

מועמדי רישום ותאריכי לידה

גן חובה -
ילדים שנולדו בין התאריכים:
י“ט בטבת התשע“ג –1 ינואר 2014 ועד כ“ח בטבת התשע“ד – 31 בדצמבר 2014


גן טרום-חובה  -
ילדים שנולדו בין התאריכים:
כ“ט בטבת התשע“ד – 1 בינואר 2015 ועד ט‘ בטבת התשע“ה –31 בדצמבר 2015

גן טרום-טרום-חובה -
ילדים שנולדו בין התאריכים: 
י‘ בטבת התשע“ה – 1 בינואר 2016ועד י“ט בטבת התשע“ו – 31 בדצמבר 2016

חריגים שיכולים להגיש בקשתם רישום:
חריגי גיל רך הם ילדים אשר נולדו עד 2017.1.15 (כולל), ועברו ועדת חריגים במחוז.
יש להבהיר, כי על ילדים חריגי גיל רך לא חלה חובת הלימוד, ורק רצון ההורים מוביל להגשת בקשה.

 

איך מבוצעת ההרשמה?

הרשויות המקומיות מפעילות רישום אינטרנטי.
הרישום באינטרנט ברשות כאמור יהיה פתוח בכל רשות לתושביה בלבד.
אזרח שאינו רשום ברשות, יוכל להירשם רק במשרדי הרשות.
המערכת הממוחשבת שלהרשותמאפשרת להורים לרשום את ילדיהם אך ורק על פי אזורי הרישום שאושרו על ידי הרשות המקומית.
שימו לב כי חל איסור לבצע רישום באמצעות שליחת טופסי רישום לבתי ההורים בדואר.


חשוב לדעת

גם בערים גדולות בהן יש נם גנים רבים, לא תינתן אפשרות לבחור גן והשיבוץ לגנים ייעשה עפ“י אמות המידה לשיבוץ.
אמות המידה לשיבוץ בגן עירוני הינם תאריך הלידה, אזור רישום וסקטור
(הכולל רישום במועד), שיבוץ הילדים יעשה לפי סדר שנת הלידה וחודש הלידה של כל ילד.

אופן השיבוץ כדלהלן:
גני חובה – ילדי שנתון 2014 ,ועל בסיס מקום פנוי ילדי ינואר – יוני 2015.
גני טרום חובה - ילדי שנתון 2015 ,ועל בסיס מקום פנוי ילדי שנתון 2016.
ילדי טרום טרום חובה – ילדי שנתון 2016 ישובצו בגנים על בסיס מקום פנוי בלבד הקרוב לאזור הרישום.

הרשויות המוניציפאליות שומרות לעצמן את הזכות לשיבוץ בהתאם לשיקולים מקצועיים ואחרים.
כאשר הודעות השיבוץ נשלחות במועד מאוחר יותר בין אפריל לאגוסט (תלוי ברשות ובאגף החינוך בה).

 


מדוע אין ימים פתוחים?


ברוב המועצות המקומיות אין ימים פתוחים לביקור "הורים לעתיד" בגן.
ההחלטה לא לקיים ימים פתוחים היא של משרד החינוך (שהם מעסיקי הגננות), ושל הסתדרות המורים -הגוף המייצג את הגננות.
למועצות ולרשויות האזוריות אין דרך לחייב את הגננות להגיע לעבודה בימים הפתוחים,
או בכלל לקיים פעילות בשעות שמעבר לשעות העבודה הקבועות שמוגדרות באופן נוקשה.

זאת בשונה מהחינוך היסודי והעל-יסודי שבהם מונהגת תכנית 'אופק חדש', ושם יש שעות פנויות המנוצלות לטובת ימים פתוחים.

בנוסף, חשוב לציין כי גם אין אפשרות חוקית להכניס מבקרים זרים לגן בזמן שהילדים שוהים שם,
ולכן לא ניתן לעשות את הימים הפתוחים בשעות הפעילות הרגילות.

לא מדובר בעניין תקציבי. 
אין לרשות המקומית אפשרות חוקית לשלם לגננות עבור שעות העבודה הנוספות,
מאחר והן כאמור מועסקות עם תנאים של עובדי הוראה ע"י משרד החינוך ולא על ידי העירייה.

יחד עם זאת ברשויות מקומיות מסויימות מוצאים  דרכים יצירתיות לקיים ימים פתוחים שכאלה - אך הן מועטות מאוד.

 


מהו הרכב הצוות החינוכי בגני העירייה?


צוות הגן מורכב מגננת מוסמכת וסייעת.
תקן הגן הוא עד 35 ילדים. כנ"ל בצהרון.
בגני טרום חובה שבהם מעל ל-30 ילדים, ישנן 2 סייעות.

ישנן מועצות ורשויות מקומיות המתקצבות סייעת שנייה גם למסגרות קטנות יותר מ-30 ילדים
של גני ט.טרום חובה, ואפילו לגני טרום-חובה.

שעות פעילות הגן: 7:30-14:00.


שעות פעילות הצהרון החל משעה 14:00 ועד 16:30 (בחלק מהמסגרות נהנים ההורים מהארכת שעות הפעילות עד 17:00)
עלויותיו ושעות פעילותו של הצהרון חל בתוקף חוק הצהרונים.

 


מהן עלויות הגן העירוני?


בעיקרון - גן הילדים עד השעה 14:00 ללא תשלום,
מלבד תשלום הורים שבהסכמה בעבור וועד הורים, ותוספת סל תרבות לילדים.
עלות הצהרון הינה עד 935 ש"ח בלבד, ללא קייטנת קיץ.


מה לגבי גנים פרטיים?


ילדים מגיל לידה ועד גיל 3 אינם מחוייבים בחינוך רשמי או מוכר כלשהו.
גנים פרטיים זה נושא אחר לגמרי, שנכון להיום לא מפוקח ע"י משרד החינוך.
לקריאה נוספת -
איך לבחור גן ילדים?
חוק הפיקוח על גנים פרטיים (שרק עבר השנה בקריאה שנייה ושלישית בממשלה)