אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

פח השמן

פח השמן או פך השמן

מאיה עמית | 02.12.2018

כאשר אנו דנים במושג סביב נס חנוכה על אותו שמן מועט שהספיק לשמונה ימים והאיר את בית המקדש מטומאתו, עולות כמה שאלות...ריכזנו עברוכם מעט תשובות

עולות השאלות:

 

מהו המונח הנכון לשימוש פח השמן או פך השמן?

 

מהי משמעות המלים "פח" ו"פך"?

 

מהו ההבדל ביניהן?

 

משמעות מילונית

 

למילה "פח" שתי משמעויות הקשורות זו בזו.

 

האחת היא תיאור חומר, לוח מתכת דק (באנגלית: tin).

 

מתוך כך כלי קיבול העשוי פח (אותה מתכת דקה/מרוקעת) מכונה גם פח.

 

גם המונח "פחית" הוא כינוי לכלי קיבול קטן העשוי פח (פחיות השתייה הקלה של ימינו עשויות בעיקר אלומיניום... שזה גם סוג של פח.

 

משמעות נוספת בעברית המדוברת של ימינו היא מכל אשפה (זבל), בעבר מכלים אלו היו באמת עשויים ממתכת (פח), אך כיום מרבית עשויים מפלסטיק.

 

למילה "פך" משמעות דומה אך שונה זהו כלי קיבול קטן לנוזל – לא משנה מאיזה חומר הוא עשוי (באנגלית: jug או cruse).

 

ואיך אומרים זאת ברבים?

 

צורת הרבים של המילה "פח" תבוטא כ: "פחים".

 

המילה "פך" מבוטאת ברבים כ: פַּכִּים (כן, כן, ה-כּ' דגושה).

 

יש המעריכים כי המילה פַּךְ קשורה לפעלים פִּכָּה או פִּכְפֵּך,כלומר נָבַע וזָרַם.פעלים אלו כנראה נוצרו כ- תַּצְלִיל (המכונה גם אונומטופֵּאה) כלומר מלים ששמן והגייתן נקשר בחיקוי קולם של הנוזלים היוצאים מן הכלי (כמו גם המילה בַּקְבּוּק, המזכירה את רעש ה-" בַּק – בַּק – בּוּק" של הנוזל הנשפך מפיית המכל).

 

בנוסף, קיים בעברית הביטוי " פַּכִּים קטנים" הנהוג בעברית בא לתאר "דברים קטנים" זוטות.

 

ה"פך" במקורות

 

כבר בסיפור המלכת מלכים בספר מלכים מוזכר "פך שמן", 

גם בהמלכת שאול וגם בהמלכתו של יהוא בן נמשי משתמשים בפך שמן לטקס משיכת המלך המיועד בשמן: "וְלָקַחְתָּ פַךְ הַשֶּׁמֶן וְיָצַקְתָּ עַל רֹאשׁוֹ, וְאָמַרְתָּ כֹּה אָמַר ה' מְשַׁחְתִּיךָ לְמֶלֶךְ אֶל יִשְׂרָאֵל" (מלכים ב', ט', ג').

 

תיאור נס חנוכה בתלמוד - "שכשנכנסו יוונים להיכל טִמאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונִצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים…" (בבלי שבת, כ"א, ע"ב).

 

אז פח שמן או פך שמן?

 

ניתן לומר "פח שמן" שהרי זה כלי קיבול המכיל שמן...

אך – בבית המקדש היו פכֵּי שמן (ולא פחים), לכן בהקשר נס החנוכה נכון יותר לומר "פך שמן".

פכּים אלו היו בכלל מ... חֶרֶס.