אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

אבטחת גני ילדים

אבטחת גני הילדים בצל הטרור

מערכת אינפוגן | 11.10.2015

בעיתות שכאלו גובר הלחץ של ההורים, ועולה הדרישה להצבת אבטחה או שמירה גם בפתחם של גני הילדים.

באופן עקרוני על אבטחת מוסדות החינוך, אחראית משטרת ישראל תוך תיאום ושיתוף פעולה של הרשות המקומית באמצעות הקב"ט של הרשות.

 

יחד עם זאת, הורים רבים מחפשים בימים אלו פתרונות אבטחה נוספים.

 

ועדי הורים מגני-ילדים במרכז הארץ, ביקשו בימים האחרונים לשכור באופן פרטי חברת אבטחה, זאת בניגוד להנחיית משרד החינוך, והוראת הרשות המקומית.

 

נכון לכרגע, אין הנחייה של משטרת ישראל או האגף הבכיר לביטחון לשעת חירום (האמון על מערך האבטחה בחינוך) לתגבר את השמירה סביב מוסדות חינוך. ויחד עם זאת, רשויות מקומיות רבות תגברו את מערך הסיורים ופיקוח הקב"טים הרגיל שלהם מיוזמתן.

 

הפתרון המיידי בידי ההורים עומדת האפשרות להציב הורה מתנדב בשער הגן בשעות הכניסה והאיסוף.

 

הנהלים שחודדו ועודכנו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנובמבר 2007 בעקבות גל הטרור דאז שב להיות אקטואלי, לצערנו.

 

לצפייה בכתבה מצולמת באתר Ynet בנושא.