אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

פעוטון, מעון - הבדלים

פעוטון vs מעון - הבדלים

מערכת אינפוגן | 14.06.2019

המטרה הראשונית של פיתוח מעונות היום, מעון יום, הייתה ועודנה עידוד שיעור האמהות לגילאים הצעירים לשוב ולצאת לעבודה, תוך גיבוש מענה למסגרת

 

 

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (משרד התמ"ת) מפקח על כלל המסגרות בסקטור הציבורי.

 

כלל המסגרות נחלקות למעונות יום ולמשפחתונים.

בנוסף קיים הסקטור הפרטי בו גם מעונות יום ומשפחתונים, בו מסגרות שונות.

  

מסגרת חינוכית לפעוטות

כל מסגרת המשלבת חינוך וטיפול בילדים בגיל הרך החל מגיל שלושה חודשים ועד שלוש שנים. 

המסגרת יכולה לפעול במתכונת יום קצר או יום ארוך.

 

הגדרת גילאים (למסגרות החינוך טרם חוק חינוך חובה)

תינוק, החל מגיל 3 חודשים ועד 15 חודשים (שנה ושלושה חודשים).

פעוט, החל מגיל 15 חודשים ועד 36 חודשים (שלוש שנים).

       כאשר מבדילים בקבוצת הפעוטות בין שני גילאים:

       פעוטות צעירים בגילאי 15 חודשים עד 24 חודשים.

       פעוטות בוגרים בגילאי 24 חודשים עד 36 חודשים.

ילד, החל מגיל 37 חודשים (בן שלוש שנים וחודש) ועד 48 חודשים (ארבע שנים).

  

משרד התמ"ת מבדיל בין מספר סוגי מסגרות אשר תחת פיקוחו:

 

משרד התמ"ת מפקח על מסגרות חינוכיות לגיל הרך אשר עומדות בסטנדרטים שהכתיב וזכאיות לקבל "סמל מעון". 

 

ההרשמה מתבצעת ישירות באמצעות הגוף המפעיל את אותה מסגרת.

התשלום על ההשתתפות במסגרות שתחת פיקוח משרד התמ"ת קבועות ומתעדכנות עפ"י חוק מדי שנה, שכר הלימוד ממומן חלקית ע"י המשרד.

 

משפחתון - מסגרת חינוכית-טיפולית בה קבוצה של עד חמישה פעוטות. המסגרת פועלת בבית המגורים של מנהל/ת המשפחתון (במתכונת יום קצר/ארוך).

המלצת משרד התמ"ת:

בקבוצת תינוקות, גודל הקבוצה המירבי המומלץ: 3 (יחס ילדים-אנשי צוות 1:3)

בקבוצת פעוטות, גודל הקבוצה המירבי המומלץ: 5 (יחס ילדים-אנשי צוות 1:5)

בקבוצת מעורבת, גודל הקבוצה המירבי המומלץ: 4 (יחס ילדים-אנשי צוות 1:4)

 

מעון יום- מסגרת חינוכית טיפולית בה שוהים ילדים בני הגיל הרך (מגיל 3 חודים ועד 3.5 שנים), ופועל תחת חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965.

המעונות פועלים במתכונת יום ארוך (לפחות עד שעה 16:00 בימי חול).

מפעילי מעונות היום הם רשויות מקומיות, ארגוני נשים ועמותות שונות (מלכ"ר).

הנחיית משרד התמ"ת:

בקבוצת תינוקות, גודל הקבוצה המירבי המומלץ: 15 תינוקות.

בקבוצת פעוטות צעירים, גודל הקבוצה המירבי המומלץ: 23 פעוטות.

בקבוצת פעוטות בוגרים, גודל הקבוצה המירבי המומלץ: 27 פעוטות.

בקבוצת  גן-ילדים, גודל הקבוצה המירבי המומלץ: 35 ילדים.

 

מעון רב-תכליתי - מעון לפעוטות אשר בנוסף על פעילותו הרגילה, מקיים גם תכנית טיפולית לילדים בסיכון עד גיל 6 שנים. המסגרת פועלת עד 19:00, אך שעות השהות בה גמישות בהתאם לתוכנית הטיפולית.

ההפניה למסגרת זו נעשית ע"י המחלקות לשירותים חברתיים.

 

על הפעילות בסקטור הפרטי אין פיקוח ממשלתי/ציבורי מוגדר.

במשרד התמ"ת פועלת יחידה האחראית על הפעילויות השונות במסגרות שתחת פיקוחה, זהו האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל-הרך.

 

חוק הפיקוח על מעונות היום והפעוטונים - מחייב החל מספטמבר 2019, החלת פיקוח הדרגתי. 

 

שתפו

תגובות