אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

לוח חופשות לגני ילדים 2018 - 2019

לוח חופשות גנים פרטיים לשנה הקרובה תשע"ט 2018-2019

מערכת אינפוגן | 23.07.2018

לוח חופשות במעונות יום ומשפחתונים לשנת הלימודים הקרובה, שנת תשע"ט (2018-2019) לפי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ט בגני ילדים ומשפחתונים

שנת הלימודים תשע"ט במעונות היום והמשפחתונים תחל בחודש ספטמבר 2018.
במעונות היום והמשפחתונים הפועלים לפי לוח החופשות במגזר הכללי – שנת הלימודים תיפתח ביום ראשון, 2.9.2018, כ"ב אלול תשע"ח.
במעונות היום והמשפחתונים הפועלים לפי לוח החופשות במגזר החרדי – שנת הלימודים תיפתח ביום ראשון, א' אלול תשע"ח, 12.8.2018.
במעונות הים והמשפחתונים הפועלים לפי לוחות החופשה במגזר הלא יהודי – שנת הלימודים תיפתח ביום שבת, 1.9.2018, כ"א אלול תשע"ח.

שימו לב - קיימת אפשרות לפתיחה מוקדמת של שנת הלימודים במעונות היום עקב החזרת ימים בגין חופשה בחג הסוכות, בהתאם להנחיית האגף בנושא פתיחה מוקדמת של שנת הלימודים.

 

ימי הסתגלות


ימי הסתגלות לילדים שזו השנה הראשונה שלהם במסגרת החינוכית
בתחילת שנת הלימודים, מעונות יום ומשפחתונים רשאים לפעול במתכונת של ימי הסתגלות רק עבור ילדים חדשים.
במהלך ימי ההסתגלות הילדים ישתלבו במסגרת באופן הדרגתי:
ביום הראשון עד השעה 10:00
ביום השני עד השעה 11:00
ביום השלישי עד השעה 12:00
החל מהיום הרביעי המסגרת החינוכית תפעל במתכונת של יום לימודים מלא


ילדים ממשיכים ישהו במסגרת החינוכית במתכונת של יום לימודים מלא כבר מהיום הראשון.
כלומר, לילדים ממשיכים (שהיו במסגרת החינוכית גם בשנה הקודמת) - אין ימי הסתגלות.

 

לוח חופשות במעונות יום ומשפחתונים לשנת הלימודים הקרובה, שנת תשע"ט (2018-2019) לפי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

לוח חופשות גנים פרטיים