אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ד"ר מל

הבדלים בין מזלג למקלות אכילה

פרופ מל רוזנברג | 20.09.2014

הפעם ד"ר מל עונה על שאלה מרוסיה - למה יש אנשים שאוכלים עם מזלג בעוד אחרים סועדים בעזרת מקלות אכילה (צ'ופסטיקס)?

הבדלים בין מזלג למקלות אכילה ובין ענבים לאספרגוס

הפעם ד"ר מל עונה על שאלה מרוסיה - למה יש אנשים שאוכלים עם מזלג בעוד אחרים סועדים בעזרת מקלות אכילה (צ'ופסטיקס)?

 

ועל שאלה נוספת משבדיה - מה ההבדל בין ענבים ואספרגוס?

 

וגם ניסוי מעניין - האם אספרגוס יכולים לשמש כמקלות אכילה?