אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

כסף

חדש - תוכנית מענקים למעונות יום פרטיים

מערכת אינפוגן | 13.08.2020

כל מה שצריך לדעת על תכנית המענקיםהחדשה למעונות היום, וגני הילדים הפרטייים.

 

התוכנית רלבנטית למפעילי מעון יום פרטי שחזרו לפעילות לאחר הסגר
וחינכו לפחות שבעה ילדים עם פרוץ המשבר.
היקף הסיוע למעון יקבע בהתאם למספר הילדים 
שהשתתפו במסגרת המעון בחודש פברואר 2020.

 

 

לתכנית משרד הכלכלה

 

מהו המענק שמיועד למעון היום?

 

כל מעון יום הפועל לפי התקנות,
יהיה זכאי למענק שנקבע בהתאם למספר הילדים, ובתנאי שהשתפפו בפעילותו השוטפת 
בחודש פברואר 2020 לפחות 7 ילדים עד גיל 3. 

המענק יחושב באופן הבא:

 • עד 12 ילדים (כולל) - 350₪ בעבור כל ילד
 • מהילד ה-13 ועד לילד ה-24 (כולל) - 700₪ בעבור כל ילד
 • מהילד ה-25 ומעלה – 1,200₪ בעבורכל ילד

*הסכומים כוללים מע"מ

 

תנאי הזכאות למענק

 

מומלץ לבדוק היטב את תנאי הזכאות לפני מילוי הטופס. 

המועד האחרון להגשת בקשות הינו 31.10.2020.

 • העסק הינו מפעיל מעון כהגדרתם בחוק "הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט 2018".
 • עסק כהגדרתו בסעיף 2.16 לתקנון שירותי הסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
 • המעון קיבל אישור ראשוני לפי סעיף 76 לחוק "הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התעש"ט 2018", 
  או לחלופין, המעון הגיש בקשה לקבלת אישור הפעלה ראשוני, 
  ובקשתו בסטטוס "ממתין לאישור האגף" באגף למעונות יום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • מספר הילדים ששהו במעון היה לפחות 7 ילדים עם פרוץ המשבר - חודש פברואר 2020.
 • המעון חזר לפעילות בהתאם להנחיות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)
  (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) , תש"ף –2020, נכון למועד הגשת הבקשה.

 

לשאלות ותשובות בנושא המענק

 

מוקד פניות טלפוני: 6305*

פניות בדוא"ל: meonot@4.maof.co.il

צפייה בקובץ - תקנון התוכנית