אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

בטיחות באמבטיה

בטיחות הילדים בחדר האמבטיה

מערכת אינפוגן | 06.10.2010

בטיחות הילדים בחדר האמבטיה - סרטון מטעם ארגון ב"טרם". שמים לב לבטיחות ילדים בבית

בטיחות ילדים - שמים לב לבטיחות ילדים בחדר האמבטיה