אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

פירות הדר

משחק בפרי הדר

ליאור גיל | 24.12.2017

רעיונות למשחק עם פירות הדר. ואחרי שמשחקים אפשר להכין מיץ או מתכונים טעימים...

פירות הדר: פומלה, אשכולית, תפוז, קלמנטינה, לימון

מיון פירות לפי קריטריונים שונים:

  • גודל
  • טעם
  • צבע
  • צורה

זיהוי ומאפיינים:

מראים לילדים את האשכולית, הילדים משיימים ומתארים.
כך גם עם שאר הפירות: קלמנטינה, תפוז וכו'.
ואז משווים: מה ההבדל בינהם? מה משותף?

מקצבים:

חלוקה להברות לפי קצב: ת-פוז, אש-כול-לית, קל-מנ-טי-נה, לי-מון, פו-מ-לה.
מה ההבדל בין המקצבים כמה הברות (צלילים) בכל מילה?
משחק הקשה: נקיש בתוף את המקצבים. הילדים צריכים לזהות את הפרי.
שלושה ילדים מחזיקים פירות (כל פעם משנים מעט את הפירות).
וכל ילד מרים למעלה את הפרי שלו בהתאם להקשה בתוף.


פעילות עם קלמנטינות (כמספר הילדים):

מחלקים לילדים קלמנטינות
סיפור:
"היה היה עץ מנדרינות.
כשהרוח נשבה הענפים התנועעו מצד אל צד."
זזים יחד: מצד אל צד, ניע נוע.
"יום אחד נשבה רוח חזקה מאוד, ומנדרינה אחת נפלה מהעץ.
היא התגלגלה והתגלגלה עד שנעצרה, והתחבאה."
מגלגלים את המנדרינה על אברי גוף שונים - ומכניסים מתחת לחולצה "התחבאה".
עוברים בין הילדים וחושפים מחדש את הקלמנטינות, "קוטפים" אותן מהילד אל הסל.
לסיום:
קולפים את המנדרינות ומחלקים את פלחי הקלמנטינות לכל ילד.