אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

מוצצים

אורלי קורנברג מכון התקנים - בדיקת מוצצים

מכון התקנים | 22.02.2012

בדיקות מעבדה למוצצים מתבצעות במכון התקנים הישראלי לפי ת"י 1157 בתכנית משפחה 10

 

בדיקות מעבדה למוצצים מתבצעות במכון התקנים הישראלי לפי ת"י 1157 בתכנית משפחה 10