אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

איך הוגים נכון? תשף

תש"פ או תש"ף - איך נכון להגות ולכתוב?

מאיה עמית - מערכת אינפוגן | 02.10.2019

רבים תוהים: "איך נכון לכתוב ולהגות את סימון השנה העברית שרק התחילה?"

 

האם נכון תש"פ או תש"ף?

פ"א דגושה, או אולי רפה?

פ"א כפופה, או דווקא סופית?

 

האקדמיה ללשון העברית הכריעה

לפי פרסומי האקדמיה ללשון העברית, יש להגות שת שם השנה בפ"א רפה (ללא דגש).

זאת בהתאמה לכלל בשפה העברית, כי בסוף מילה האות לא תהגה כדגושה.

ומומלץ לכתוב את סימון השנה בפ"א סופית, כנהוג בכתב העברי.

 

לפיכך,

     תש"ף

 

מאז 1960 (תש"ך) - מקפידים על כתיבה דומה.

בעשורים שקדמו: תש"ך, תש"ם ו-תש"ן.

הדילמה נפתרת על בסיס פתרון זהה.

בשנים שלפני קום המדינה (תר"ץ ותר"פ - 1930, 1920 בהתאמה) היו חילוקי דיעות ונשתמרה כתיבה בשתי האפשרויות.

 

שנת תש"ף טובה!