אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

זמן

תפיסת הזמן בקרב ילדים בגן ילדים

מאיה עמית | 24.03.2019

גם בעת שגרה וגם כאשר השגרה נשברת, זו הזדמנות מצוינת לשים דגש על מושגי הזמן. התפתחות הילדים בגיל הגן מתאפיינת בשינויים מהותיים

 

התפתחות הילדים בגיל הגן מתאפיינת בשינויים מהותיים ובהתקדמות בכל התחומים: התחום הפיסי, הרגשי, החברתי, השפתי והקוגניטיבי. 

התקדמות זו מבוססת על הבשלה ביולוגית יחד עם התנסויות ולמידה, שמזמנת הסביבה לילדים. 

מושג הזמן הוא אחד המושגים המרכזיים בהתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של ילדים.

 

תפיסת זמן בגילאים קטנים

בגילאים הצעירים כמו גילאי הגן, תפיסת הזמן של הילד שונה מזו של המבוגר.

בשנים הראשונות לחייו הילד חווה 'זמן פסיכולוגי': יחידות הזמן וארגונו נעשה על פי האירועים המתרחשים בזמן זה. 

למשל: הילד יודע מתי בוקר ומתי ערב על פי הפעולות הנעשות על ידו בשעות אלו של היום, לכן בקומו משנת צהריים לעתים יתבלבל ויאמין שהגיע בוקר; הילד יכול להבחין בין ימות השבוע על פי הפעולות המאפיינות ימים אלו: לדוגמה, שביום ראשון יש פעילות ספורטיבית בגן, אם המפעיל של הפעילות יגיע ביום אחר, הילד יחשוב שזהו יום ראשון.

 

לקראת גיל חמש, מתחיל הילד הצעיר לקלוט את סדר יחידות הזמן – בתחילה זיהוי של הימים בשבוע, ובהמשך גם יחידות זמן קטנות של שעות ואף דקות.

 

תוכנית הלימודים בגן בהקשר לתפיסת הזמן ופיתוחה

כחלק מתוכנית הלימודים לגילאים הצעירים אמורים לפתח גם את מושג הזמן בקרב הילדים בגני הילדים. כאשר עיקר הלמידה בגילאי שלוש עד ארבע נעשית על ידי פעילויות בגן. 

חלק מבוצע בפעילויות מאורגנות, וחלק מהותי ומשמעותי עוד יותר סביב הפעילויות הלא מאורגנות.

בגילאים אלו נצפה שהילד יפתח את הכישורים ומיומנויות תפיסת הזמן בהיבטים, כגון

הקניית המושגים סביב הפעילויות השוטפות בגן. 

 

תפיסת זמן ברצף סיפורי, מה קרה לפני ומה אחרי

חלקי היממה: בוקר, ערב, צהריים, לילה, אחר הצהריים. 

פעילויות קבועות סביב השעון: מתי הולכים לגן? מה עושים בלילה?

 

רישום

ניהול מעקב אחר התקדמות הזמן עוזרת לילדים הצעירים לתרגל את מושגי הזמן.

כאשר יוצרים עם הילד לוח המתעד זמן כלשהו מתחילה להיבנות התפיסה המחזורית של הזמן.

החיים שלנו מתנהלים באופן מחזורי; לפעמים מדובר במחזורים כמו הדקות שבשעה או התנהלות היממה, ולפעמים מדובר במחזוריות ארוכה יותר כמו השבוע, החודש ואף השנה.

כאשר בכל מחזור שכזה, ולא משנה מה אורכו, יש רצף של אירועים שחוזרים על עצמם, כמו: ההתעוררות בבוקר וההליכה לישון עת ערב, ארוחה משפחתית בליל שישי, חגים, עונות ואף אירועים פרטיים כמו ימי הולדת.

 

רישום התאריכים עוזר לילדים הצעירים להבין ובהמשך גם לתרגל את מושגי הזמן - תאריך, יום, שבוע, חודש (שמות וסדר החודשים) ושנה.