אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

גן ירוק

מהו "גן ירוק"? (מודעות סביבתית)

מערכת אינפוגן | 10.01.2018

האג'נדה אותה מקדם המשרד להגנת הסביבה - רואה בתהליך החינוך לקראת פיתוח בר-קיימא, כאחד מהנושאים החשובים ביותר העומדים על סדר היום.

 

 

הנחת הבסיס של גישה זו היא כי הפיתוח האנושי תלוי במהותו במערכת האקולוגית המקומית והגלובלית, ועל-כן נדרש לשאוף לענות על הצרכים כעת מבלי לפגוע בצורכי העתיד.

חינוך למודעות סביבתית (Environmental-Education )

לשם כך נדרשות הכוונה והסברה אשר מושגות בחינוך בהתאם לתוכנית הפעולה הבינ"ל  - אג'נדה 21.

 

מוסדות חינוך שמחנכים ברוח ערכים אלו תורמים ומחנכים במספר היבטים:

 

פיתוח כישורי אזרחות פעילה - בעצם העיסוק בנושאים סביבתיים הילדים נחשפים לידע,

מקבלים כלים לפעולה אל מול הרשויות הציבוריות השונות לשמירה על זכויותיה, ויהפכו בעתיד לאזרחים פעילים המשפיעים  למען עתידם ושיפור איכות חייהם.

פיתוח כישורי חקר - פיתוח יכולות  בחינה כמותית על נושא ניצול המשאבים , התמודדות עם קביעת יעדים ומטרות והשגתם,

כאשר במקביל מתפתחים גם כישורי הלמידה בתחומי המדעים והטכנולוגיה.

פיתוח כישורי חיים - פיתוח יכולת ההקשבה וההבנה, תוך שילוב פתרונות שונים לדילמה יחידה והבנת מורכבות והשלכת הפתרונות על יתרונותיו וחסרונותיו של כל פתרון.

הפחתת האלימות - חינוך להתנהגות אחראית במרחב הציבורי, טיפוח הסביבה, יצירת תחושת שייכות והגברת המחוייבות אשר מפחיתה את רמת האלימות  וההשחתה.

רווח כלכלי - שימוש מושכל במשאבים מקנה למוסד החינוכי חיסכון במצשאבים שבצידה רווח כלכלי.

 

בשיתוף פעולה  של המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך והחברה להגנת הטבע  מסמיכים מוסדות חינוך ל"ירוקים".

 

תהליך ההסמכה כולל:

פעילות סביבתית בקהילה

שימוש מושכל במשאבים השונים

תוכנית לימודים בנושאי סביבה

 

גן ירוק

מסגרת חינוכית לפעוטות הדוגלת בחינוך לאוריינות סביבתית וחינוך לערכים סביבתיים, כגון:

זיקה למקום  ורצון לשמר  - לשנות ולהשפיע על הסביבה.

כבוד לזולת - לסביבה שבה אנו חיים ולטבע.

נכונות לפעולה  למען הסביבה כגון שימוש במתקני המיחזור ושימוש בנייר ממוחזר.

שמירה על הסביבה ומניעת צפיפות ועומסי פסולת .

 

עד סוף שנת 2009 הוסמכו כ-274 גני ילדים כ"גנים ירוקים"

 

על-ידי עידוד לפעילות סביבתית בקהילה,

הילדים יפנימו את העובדה כי אין דרך אחרת אלא לראות את המארג השלם כולו : כלכלה - חברה - סביבה.