אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

מגדל קוביות לגני ילדים

הצעה לפעילות בנושא הסתיו

גילה- גננת גן אדנים | 30.11.2016

רגע לפני חג החנוכה אנחנו עוד ערים לשינויי הסביבה והטבע, עדיין הסתיו בעיצומו, וחשוב להאיר את גווניו לאורך התקופה בפני הילדים.

ברצוני להציג בפניכם את מגדל הקוביות ושימושו ככלי עזר ללימוד המושגים: גדול וקטן. וכיצד נהפוך את מגדל הקוביות לגזע עץ.

הפעילות מומלצת לעבודה ביחידים או בקבוצות קטנות ככל שניתן.

מגדל קוביות לגילאי 2-3

הילדים יעבירו את הקוביות מהמגדל אל משטח הפעילות, לפי גודלן (מהקטנה ביותר ועד לגדולה), עד אשר כל הקוביות תהיינה מונחות על השטיח בתפזורת.

הילדים ימיינו את הקוביות ויניחו את הקובייה הגדולה ביותר שנשארה על השטיח במרכז, ומעליה את הקובייה הבאה וכך הלאה עד הקובייה האחרונה במגדל הקוביות שהולך ונבנה.

פעולת העברת הקוביות נעשית בשתי ידיים.

מגדל קוביות לגילאי 4-5

הילדים יניחו את הקוביות על נייר ציור גדול, לפי גודלן מן הגדולה ביותר ועד הקטנה ביותר.

כעת, הילדים ישרטטו את הקוביות, יד אחת אוחזת בקובייה ויד שניה אוחזת בעיפרון- אפשר בעזרת מבוגר, מהקובייה הגדולה ביותר ועד הקובייה הקטנה ביותר.

למרות שכל קובייה מוחזקת בתורה ביד, בשרטוט נצייר אותן זו מעל לקודמתה.

נצבע את מגדל הקוביות.

נשתמש הדמיון למה עוד יכול מגדל הקוביות לשמש?

ובאופן מונחה, זה יכול לשמש גם גזע עץ.

אפשר עכשיו להוסיף לגזע העץ עלים, ושאר בעלי החיים ודימויי העץ כיד הדמיון הטובה.