אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

בטיחות בגני שעשועים

בטיחות בגן השעשועים

ארגון בטרם | 23.04.2010

כיצד תהיו בטוחים שילדכם מפיקים את מירב ההנאה מהשהייה בגן השעשועים? השגיחו על ילדכם במשך השהייה בגן השעשועים ושימרו עימם על קשר עין רצוף.

 

כיצד תהיו בטוחים שילדכם מפיקים את מירב ההנאה מהשהייה בגן השעשועים?

השגיחו על ילדכם במשך השהייה בגן השעשועים ושימרו עימם על קשר עין רצוף.

הסירו מילדכם שרשרות, שרוכים, וחוטים העלולים להיתפס במתקנים.

הרחיקו את ילדכם מנדנדות ומקרוסלות בתנועה.

 

המשחק במתקנים - אך ורק בהתאם לגיל המצוין עליהם ובאופן השימוש המקובל.

אל תאפשרו לילדכם לאכול בעת השימוש במתקנים מחשש לחנק.

רשימת בדיקה לבטיחות גן השעשועים - האם גן השעשועים שלכם בטוח?

 

בדקו באמצעות רשימת הבדיקה שלפניכם את בטיחות גן השעשועים שלכם.

האם כל תנאי הבטיחות המצוינים ברשימה הקיימים בגן?

 

סמנו ב- V ליד כל תנאי בטיחות הקיים בגן

*רשימת הבדיקה מיועדת להורים ואינה מחליפה בדיקה של בודק מוסמך.

[ ] על כל מתקן יש שלט ועליו כתוב לאלו גילאים המתקן מתאים.

[ ] עיצוב המתקנים אינו מאפשר טיפוס מחוצה להם או מעליהם.

[ ] מתחת למתקנים ומסביבם יש חול או משטח גומי מיוחדים.

[ ] חול - בעומק של 30 ס"מ לפחות.

[ ] משטח גן השעשועים נקי מחפצים חדים ומסוכנים.

[ ] אין במתקנים חלקים שבורים או בולטים.

[ ] אין במתקנים חלקים או שלבים חסרים.

[ ] הברגים במתקנים אינם בולטים החוצה. המתקנים אינם חלודים.

[ ] בדיקת תקינות המתקנים  שעשה מכון התקנים עדיין בתוקף.

 

בסיכום תוצאות רשימת הבדיקה של גן השעשועים יש לכלול את המדדים הבטיחותיים המופיעים בתרשים המצורף מטה.

 

תוצאות הבדיקה:

אם כל התשובות הן "כן" גן השעשועים בטוח למשחק ולהנאה

אם אחת או  יותר מהתשובות הן "לא" אל תשתמשו במתקנים אשר בהם נמצאו ליקויים.

בכל מקרה של מפגע או של תקלה פנו למוקד העירוני.

 

המידע המקצועי לקוח מאתר ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים www.beterem.org