אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

בירוקרטיה בגני ילדים

גני הילדים מפסידים מול הבירוקרטיה

מערכת אינפוגן | 28.01.2013

בשבוע שעבר דחתה הועדה המקומית בתל-אביב את התוכנית לאפשר קבלת היתר מהיר ומפוקח להקמת גני ילדים.

 

מטרת התוכנית היא לאפשר הקמה מהירה יחסית של גני ילדים תחת פיקוח הרשות המוניציפאלית של עיריית תל-אביב – יפו כשימוש חורג להיתר במקום שימוש חורג לתכנית בניין עיר (תב"ע).

 

במהלך הקדנציה הנוכחית ניסתה לקדם מיטל להבי כסגנית ראש העיר ויו"ר סיעת מר"צ, חברת מועצת העיר את מאבקה על כינון תב"ע לגני ילדים בתל-אביב, מאבק פעיל בשנים האחרונות.

 

כיום מתיר החוק העירוני לגננות להנפיק היתר לגן לתקופה של עד 5 שנים, עם אפשרות להארכתו בחמש שנים נוספות (בלבד). בתום תקופה זו – הופכות הגננות ל"עברייניות" שלא מקיימות את חוקי העזר העירוניים.

 

המטרה של המהלך הייתה לאפשר הקמת גנים לטווחי זמן ארוכים יותר (מעל 10 שנים במצטבר), מתוך שאיפהלאפשר לגננות להתרכז בחינוך הדור הצעיר, תחל חוקי משרד החינוך, משרד הבריאות, מכבי האש וכו'.

 

התוכנית הייתה אמורה להקים גני ילדים לאורך זמן בהם יחונכו דורות של ילדים בעיר כחלק מהותי ומשמעותי מהמענה החינוכי והפדגוגי שאמורה לספק הרשות המקומית.

 

להבי באתר האינטרנט שלה מטיחה את האשמה על הרוב הגברי שבועדת התכנון המקומית. ובכך מערימים קושי נוסף על הזוגות הצעירים הגרים העיר גם באיתור גני ילדים קרובים (בשל מיעוט הגנים היחסי), וגם בעלויות גבוהות יותר (בשל ריבוי התחרות).

 

עוד מציינת מיטל להבי כי הגנים הפרטיים בעיר תל-אביב נמצאים בסכנה מהותית לקיומם. מחד, הכלת חוק חינוך חינם מגיל 3 מצמצמת את היקף פעילותם, מאידך, הסרבול והבירוקרטיה הופכים את הקמת גני הילדים המורשים לקשים וכמעט בלתי-אפשריים.

 

להבי כבר הצהירה כי מתכוונת להגיש ערר למליאת הוועדה המקומית על החלטת הוועדה.