אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

תנאי קבלה למעון יום

איך להתקבל למעון יום

מערכת אינפוגן | 20.05.2011

דוח מבקר המדינה לשנת 2010 כלל ביקורת קשה על משרד התמ"ת בנושא "העדפות בניגוד לקריטריונים" בכל הקשור לתנאי הקבלה למעונות היום בישראל.

 

דוח מבקר המדינה לשנת 2010 כלל ביקורת קשה על משרד התמ"ת בנושא "העדפות בניגוד לקריטריונים" בכל הקשור לתנאי הקבלה למעונות היום בישראל.

 

מעונות היום בישראל פועלים מרצון הממשלה להגדיל את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בכדי לשפר את מצבן החברתי כלכלי של קבוצות ואוכלוסיות שונות אשר כיום מתקשות לעמוד בנטל או שיש רצון אמיתי לעודדן לצאת לעבוד.

משרד התמ"ת הוא האחראי על הפעלתם והפיקוח על פעילותם של מעונות היום בישראל.

הממשלה דרך משרד התמ"ת מסבסדת ומשתתפת עם ההורים בעלות המעון בהתאם לגובה המשכורת של משק הבית, כאשר צריכה להיות העדפה לקבלת סבסוד ומקום במעון על פי המשכורת הנמוכה קודם.

 

בדוח מבקר המדינה לשנת 2010, המבקר מעביר ביקורת חריפה על סדר הקבלה ועל ועדות הקבלה במעונות היום והמשפחתונים שתחת פיקוח.

כל מי שניסה להתקבל למעון יום של ויצו, נעמת ודומיו מכיר את הסיפור.

 

הבירוקרטיה מתחילה – יש להירשם למעון ספציפי ובמידה ויש עודף ביקוש נכנסות לפעולה ועדות הקבלה אשר אמורות לסנן ולקבוע סדר עדיפות לקבלת פעוטות למעון.

ועדות הקבלה דורשות מגוון רחב של טפסים ואישורים.

אך מסתבר שלא זה מה שקובע אם תתקבלו או לא.

 

ועדות הקבלה

במידה וישנה הרשמה גבוהה מן התפוסה האפשרית במעון עצמו, מתכנסת במעון ועדת קבלה שתפקידה לקבוע מי מהנרשמים יתקבל ומי לא.

 

סדרי העדיפות לקבלה הם:

ילדים לאמהות עובדות ( לפי מספר קריטריונים פנימיים כגון ילדים בסיכון ).

היקף משרת האם ורמת ההכנסה של משק הבית.

 

תפקידה של ועדת הקבלה הוא להחליט מי יתקבל למעון ומי לא.

משרד התמ"ת הגדיר שועדת קבלה תורכב מנציגי המעון והארגון שאליו הוא שייך, נציג משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשקיף של משרד התמ"ת.

בנוסף משרד התמ"ת יכול תמיד להתערב ולהחליט לבטל החלטה במידה והמשרד החליט שהארגון לא עמד בהנחיות המוגדרות.

 

פרוטקציה וקומבינות בחסות החוק

מבקר המדינה בדק את נושא ועדות הקבלה וגילה שישנן העדפות בניגוד לקריטריונים – " הביקורת העלתה עשרות מקרים שבהם פעלו הוועדות בניגוד לקריטריונים וקיבלו פעוטות שלא לפי סדר קדימויות שנקבע בהנחיות. ברוב המקרים הללו ציינה נציגת משרד התמ"ת בפרוטוקול שהדבר נעשה לדרישת הארגון שאליו שייך המעון, ולעיתים אף הוסיפה שהדבר נעשה חרף מחאתה. כמו כן, נמצאו מקרים שבהם ניתנה עדיפות לפעוטות קרובי משפחה של עובדי הארגונים ולפעוטות שהוריהם עובדים במשרד הבטחון, במשרד ראש הממשלה ובצהל. יודגש שבכל ההחלטות האגף לא ביטל את ההחלטות".

בפועל נוצר בעצם מצב שבו משפחות שבאמת מגיעה להם הסבסוד והתמיכה של משרד התמ"ת ושעליהן ההשפעה החיובית של פתרון מעון היום הוא בעל התוצאות הגבוהות ביותר, דווקא אלו נשארים מחוץ למעונות היום בגלל "מדינת הקומבינה".

 

הכנסה לנפש גבוהה- בפנים , הכנסה לנפש נמוכה – בחוץ

המבקר ממשיך ואף נותן דוגמאות ספציפיות לעיוות החסר הגיון הנ"ל.

כך הוא מפרט על ועדת קבלה במעון אשר קיבלה עשרה פעוטות שלא על פי סדר הקדימויות. למשל- "בין היתר קיבלה הוועדה פעוט שההכנסה לנפש של משפחתו הייתה 18,000 ₪ ודחתה פעוטה שהכנסת משפחתה לנפש הסתכמה בכ-4,000 ₪".

 

 אפליה בחסות החוק

חשוב להבין בישראל יש כ-1600 מעונות יום ברחבי הארץ אשר מפוקחים על ידי משרד התמ"ת.

אין ביכולת מעונות היום להכיל את כל הנרשמים אליהם ולכן עליהם לבצע סינון.

מעצם רעיון הסבסוד ועידוד היציאה לעבודה המעונות חייבים לעבוד על פי הקריטריונים שנקבעו בחוק.

העדפת פעוטות בניגוד להוראות ולמתווה שקיים בעצם פוגעת בזכויות ההורים שילדיהם נפגעו ופוגעת בעצם הרעיון שמאחורי מעונות היום.

מבקר המדינה אף מגדיר זאת בלשון חריפה כ"אפליה פסולה ופגיעה באמונו של ציבור ההורים בשירות הציבורי ובנציגיו".

 

ובינתיים עד שמישהו יקפיד יותר או ירחיב את מעגל הסבסוד על ידי הקמה מאסיבית של מעונות יום נוספים לרווחת האזרחים וילדיהם, עולם כמנהגו נוהג ושנת הלימודים הקרובה כבר מתחילה ללא שינוי.

 

 

יש לכם מה להגיד בנושא? - בואו תשתתפו בדיון אצלנו בפייסבוק

 

 

 

 

שתפו

תגובות