אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

מל

איך נכון לצחצח שיניים

פרופ' מל רוזנברג | 23.03.0208

ניסוי מעניין עם קרח. ואחר-כך הסבר קצר על צחצוח שיניים, איך מצחצחים שיניים נכון?

 

ניסוי מעניין עם קרח. ואחר-כך הסבר קצר על צחצוח שיניים, איך מצחצחים שיניים נכון?