אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

קורונה בגני ילדים

קורונה וזכויות כלכליות בגני ילדים

עו"ד מיכל קחלון | 12.03.2020

בעקבות נגיף הקורונה עולות שאלות רבות העוסקות במסגרות החינוך. חשוב להבהיר כי בשלב זה אין תשובות ברורות עקב המצב המיוחד שנוצר.

 

 

סגירת מוסדות חינוך

במידה ויכריזו על סגירה של מסגרות חינוך עקב הקורונה, 
משרד הבריאות אינו עושה הפרדה בין החינוך הציבורי לחינוך הפרטי. 

לכן, ככל ומשרד הבריאות יכריז על סגירת מסגרות החינוך עקב נגיף הקורונה הוראה זאת תחייב את כלל המסגרות השונות.

 

החזרי כספים 


עולה הסוגיה כי במצב של סגירת גני ילדים האם זכאי ההורים להחזר כספי בגין הימים שהילדים הפסידו אך כל עוד אין הוראה אחרת מהממשלה, 
אין חובה להעניק החזר כספי להורה, אלא זה נתון לשיקול דעתו של בעל העסק. 

 

בשלב זה הורה שבוחר מיוזמתו למנוע מילדו להגיע לגן בשל לחץ מהדבקות,
ולא ניתנה הוראה ממשרד הבריאות או מגורם ממשלתי אחר לא חלה החובה ליתן החזר כספי. 
זה נתון לשיקול דעתו של בעל הגן.

 

ילד בבידוד דינו כילד חולה

ילד שנאלץ לשהות בבידוד יש להתייחס אליו כאל ילד חולה. 
אם בחוזה ההרשמה לגן ישנו סעיף המדבר על החזר כספי בגין מחלה של ילד מעבר לתקופת זמן מסוימת יש לפעול בהתאם לחוזה.

 

בשלב זה ככל ותצא הכרזה על סגירת מסגרות החינוך ניתן יהיה לקיים שימוע והעובד יבחר בין פיטורים לבין חל"ת בהסכמה. 
יש לציין כי בתום תקופה של 30 יום חל"ת זכאי העובד לקבלת דמי אבטלה.

עובד שיידרש לשהות בבידוד עקב חשש מהדבקות בקורונה, 
יחשב כנעדר מהעבודה עקב מחלה ויהיה זכאי לתשלום דמי מחלה על חשבון ימי המחלה הצבורים לטובתו. 

מי שאין לו ימי מחלה צבורים לטובתו אזי, השהות בבידוד על חשבונו אך הוא יכול לנצל ימי חופשה בהסכמת המעסיק. 

 

חשוב לציין כי טרם יצאו הוראות ברורות כיצד מעסיקים צריכים לפעול כלפי עובדיהם וכלפי לקוחות העסק. 
אנו מניחים שבקרוב יוכרזו על ידי משרדי הממשלה הוראות שעה כיצד לנהוג.

 

 

הכותבת עו"ד מיכל קחלון ממשרד עורכי דין קחלון-בן ישי
סחרוב 3, ראשון לציון

לדף פייסבוק || טלפון: 03-966-9195