אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

מצלמות האבטחה (צילום: Burst)

חוק המצלמות נכנס לתוקף

מערכת אינפוגן | 18.08.2020

החל מ- 1/9/2020, קיימת החובה להתקין מצלמות. ריכזנו מספר דגשים לקראת ההערכות לחובה זו.

ביום 27.12.2018, פורסם חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018,
החוק עתיד היה להיכנס בהדרגה לתקופו החל מחודש ספטמבר 2019.


חוק זה התקבל בעקבות גל מקרי ההתעללויות במעונות היום שהתרחשו בשנים האחרונות.
ומטרתו של החוק הינה להגן על שלומם של פעוטות השוהים במעון יום
מפני פגיעה בהם באמצעות התקנת מצלמות, תוך שמירה, ככל האפשר,
על כבודם ופרטיותם של הפעוטות, של העובדים במעון ושל כל אדם אחר הנמצא במעון. 

 

 

תחולת החוק: 

 

תחולתו של החוק הינה מיום 1.9.20,
אי הצבת מצלמות היא עבירה על פי חוק הפיקוח וחוק המצלמות.

החוק יחול על כל מעון יום המשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך וטיפול בפעוטות,
אשר מספר הפעוטות השוהים בו הינו 7 לכל הפחות.

 

הוראות החוק : 

 

החל מיום 1.9.20, חובה על מפעיל מעון יום להתקין מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון,
בכל השעות בהן שוהים הפעוטות במעון, בהקלטת וידאו ללא קול
המצלמות יתעדו את הנעשה במעון, בחצר ובכל המקומות בהם שוהים הפעוטות,
למעט חדרי רחצה ושירותים, והן יוצבו באופן גלוי ולא יוסתרו.

 

יש להציב שלט ברור וקריא בכניסה למעון ובכל אזור במעון שמופעלות בו מצלמות, המידע בדבר הפעלת המצלמות.

על מנהל המעון להביא לידיעת הורי הפעוטות במעון,
בהודעה בכתב שתימסר לכל הורה ותוצג במקום בולט במעון,
את דבר הפעלת המצלמות במעון ואת זכותם להתנגד להפעלת המצלמות.
נדרשת התנגדות בכתב של 70% מההורים לשם הסרת המצלמות, כמפורט להלן.

 

על מנהל המעון ליידע את כל עובדי המעון וכן כל מועמד לעבודה לפני תחילת עבודתו,
בכתב ובעל-פה, בעניין הפעלת המצלמות במעון, מטרתן, מיקומן וכן לגבי הוראות הצפייה והשימוש.

 

מפעיל המעון ישמור את הצילומים למשך 30 ימים,
אלא אם כן נקבעה בתקנות תקופה ארוכה יותר (אך לא יותר מ-90 ימים),
כאשר בתום התקופה האמורה ימחקו הצילומים אוטומטית.
על מפעיל המעון לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע גישה שאינה מותרת לצילומים,
ובכלל זה חיבור של המצלמות ו/או כל  התקן  אחר שעליו נשמרים הצילומים לרשת תקשורת.

 

הצפייה בצילומים לפי חוק זה ו/או עשיית כל שימוש אחר בהם,
תהיה מותרת אך ורק באמצעות צו של בית משפט.
אף על פי כן,
למשטרת ישראל ורשויות התביעה קיימת רשות להשתמש בצילומים לשם מניעת ביצוע עבירה,
חקירת עבירה או ניהול הליך פלילי.

 

 החוק לא יחול על –  

  • מעון יום לפעוטות הפועל במקום המשמש גם למגורים
  • מעון יום לפעוטות שחוק פיקוח על מעונות יום לפעוטות לא חל עליו בשל הוראות סעיף 61 לחוק האמור, למעט מעון יום שיקומי
  • מעון יום לפעוטות ש-70% מהורי הפעוטות השוהים בו התנגדו בכתב להפעלת מצלמות במעון בהתאם להוראות חוק זה.