אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

פיקוח מסגרות 0-3

קבלת אישור ראשוני להפעלת גני ילדים פרטיים

מערכת אינפוגן | 01.07.2019

חוק הפיקוח על גני ילדים ומעונות יום, שנחקק ביום 22.10.18, ייכנס לתוקף בתחילת שנת הלימודים הבאה. כמה עקרונות שיעשו סדר על בעלי הגנים להיערך.

 

החוק נועד להבטיח את שלומם והתפתחותם התקינה של פעוטות בגני ילדים, לצד יצירת כלי אכיפה מינהליים, סמכויות מפקחים והוראות עונשין. 

חלקו הראשון של החוק (החובה לקבל אישור ראשוני), ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר בשנת הלימודים הקרובה תש"פ.
חלקו השני (חובה לקבל רישיון קבוע/זמני), ייכנס לתוקף לאחר התקנת התקנות ובאופן מדורג, על-פני 5 שנים.

 

בנוסף, לפני כשנה (ביום 8.7.2018), התקבלה החלטת ממשלה מספר 3955,
הקובעת הסדרים נוספים שיחולו לאחר חקיקת החוק. 

 

אישור ראשוני  

בהתאם לסעיף 76 לחוק, החל מפתיחת שנת הלימודים התש"פ (1.9.2019),
יחויבו כל המסגרות בהן שוהים לפחות 7 פעוטות, להחזיק אישור ראשוני להפעלת המסגרת.

לצורך הסדרת התנאים לקבלת אישור ראשוני, בוצע הליך הערכת השפעות רגולציה חדשה (RIA). 

 

תנאים לקבלת אישור ראשוני:

 

היעדר רישום פלילי לכל הבאים במגע עם הפעוטות,
כולל מפעילי המסגרות, צוותי המסגרות, בעלי השליטה בחברות המפעילות ועוד גופים מפעילים:

נוהל בדיקת רישום פלילי לצורך הנפקת רישיון הפעלה לגן ילדים

 

ביצוע השתלמות בנושא עזרה ראשונה לפעוטות והתנהלות בטוחה.

 

מיקום המסגרת מתאים לשהייתם של הפעוטות.

 

מה הדרישות ממפעילי המסגרות?

 

יש להגיש בקשה מקוונת (על מפעיל המעון להזדהות בעת הגשת הבקשה) לרבות הסעיפים הבאים:

 

לצורך בדיקת הרישום הפלילי, יש למלא את פרטי כל העובדים והגורמים הבאים במגע עם פעוטות.

הנפקת האישור הראשוני מותנית בהיעדר רישום פלילי בנסיבות המקרה.

 

הצהרה על ביצוע השתלמות בנושא עזרה ראשונה לפעוטות והתנהלות בטוחה, כמפורט בנוהל לקבלת אישור ראשוני.

 

הצהרה כי מיקום המסגרת מתאים לשהייתם של פעוטות. 

 

בנוסף נדרש,

נוהל קבלת אישור ראשוני למפעיל מסגרות לפעוטות בגילאי 3-0

 

יצירת קשר ודרכי הגשת הבקשה לאישור ראשוני:

מוקד טלפוני: 8236*

דואר אלקטרוני: meonotyom@mgar.co.il 

שעות פעילות המשרד: ימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:00
(הבקשות יוגשו באופן מקוון באמצעות אתר אינטרנט).

 משרד התמת - הגיע הזמן להתפקח