אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

מעמד חתימת החוזה

חוזה בעידן קורונה

מערכת אינפוגן | 01.09.2020

איך מנהלים חוזה בין בעלי הגן להורים בעת הקורונה? מי נושא בנטל הכלכלי בעת הסגר?

 

הורים רבים פנו למחלקה למשפט אזרחי במשרד המשפטים,
בתלונה כי החוזים החדשים בגנים משיתים עליהם
את כל תשלומי הגן הרגילים במקרה של סגר.

ולכן, ראש אשכול משפט אזרחי בייעוץ וחקיקה, עו"ד רני נויבואר,
הוציאה מסמך ובו מתווה מומלץ
שילוב הנטל הכלכלי בצורה סבירה על שני הצדדים.

 

המתווה המוצע מחלק את זמני הסגר לפי תקופות:

 

עד 14 יום 


במקרה של אי פעילות של הגן לתקופה של עד 14 יום,
בשל סגר או בידוד,
ניתן לקבוע כי ההורים יישאו בעלות שלא תעלה על 30% מגובה שכר הלימוד בגין התקופה האמורה.

 

15-30 יום


במקרה של סגר או בידוד לתקופה שבין 15 ל-30 ימים ברציפות,
תושת על ההורים השתתפות בגובה 10% משכר הלימוד.
זאת בלבד שהגנים יהיו רשאים להוציא את העובדים לחל"ת,
או לא לשלם את שכרם בגין התקופה האמורה על פי דין.

 

מעל 30 יום


במקרה של אי פעילות של הגן לתקופה העולה על 30 יום ברציפות בשל סגר,
לא תושת על ההורים כל השתתפות בשכר הלימוד בגין התקופה האמורה,
וזאת מתוך הנחה כי הנהלות הגנים יקבלו סיוע מהמדינה
כגון: מתן מענקים ו/או השתתפות מדינה בשכר העובדים
על דרך של הכרה בחל"ת.

 

על כל פנים, ובכל מקרה,
לא יינתן החזר להורים מצד הנהלות הגנים בגין ימי חופשה
עבור חגים ומועדים שחלו בתקופה שבה הגן היה סגור.

 

בידוד פרטני

 

למען הסר ספק, הסדר מוצע זה לא יחול מקום בו ילד יוצא לבידוד והגן לא נסגר.
במקרה זה, הגן לא יישא בעלות כלשהי.
לעומת זאת,
במקרה שבו גננת נמצאת בבידוד ולא נמצאה לה מחליפה,
ההורים לא יישאו בעלויות (למעט ימי חופש עבור חגים ומועדים).

 

בריאות, ושנה טובה