אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

 מהם חיידקים

הכל אודות החיידקים

פרופ מל רוזנברג | 19.09.2011

בפרק זה הילדים ילמדו בין השאר מהם חיידקים? למה הם קיימים? על כך שלפעמים הם טובים ולפעמים לא.

דוקטור מל יגלה במה הם עוזרים ושלא את הכל אנו רואים.... ושלכל אחד יש תפקיד - גם לקטן ביותר.