אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

הסדרי עבודה גמישים

מאזנים? בינתיים מלהטטים

עמותת שדולת הנשים בישראל | 24.04.2010

שמדובר על הטבות לעובדים והסדרי תעסוקה גמישים, הכוונה היא לקיום והוצאה לפועל של פעולות, פעילויות ומדיניות הננקטים על ידי ארגונים ומעסיקים/ות

 

עובדים שמעונינים להפחית את אחוזי המשרה לטובת עבודה פחות תובענית או לימודים נתקלים בחוסר תמיכה – כך עולה מסקר בעניין שערך לאחרונה המרכז לחקר ארגונים באוניברסיטת חיפה.

 

עובדים רבים רואים חשיבות רבה בהטבות ידידותיות ובקיומם של הסדרי תעסוקה גמישים

בארגוניהם. למרות זאת, רובם מעידים  כי רוב ההטבות וההסדרים אינם קיימים, או קיימים במידה נמוכה. כך עולה מהסקר הרב-שנתי של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי באוניברסיטת חיפה בנושא "הטבות לעובדים והסדרי תעסוקה גמישים".

 

כשמדובר על הטבות לעובדים והסדרי תעסוקה גמישים, הכוונה היא לקיום והוצאה לפועל של פעולות, פעילויות ומדיניות הננקטים על ידי ארגונים ומעסיקים/ות, על מנת לתת מענה לצרכים המשתנים של העובדים בתקופה הדינאמית והמשתנה של ימינו. 

 

ממצאי הסקר מתייחסים לתיאור הרצוי והמצוי מבחינת הטבות והסדרי תעסוקה גמישים בארגונים,ותפיסת חשיבותם בעיני המשיבים.

 

עוד עולה מהסקר, כי ההיבט הבולט ביותר בחשיבותו לעובדים )מבין כל ההיבטים שנבחנו על סולם מידות שנע בין 1-מידה מועטה מאוד, ל-5 מידה רבה מאוד

(הוא האפשרות ליציאה ללימודים או להשתלמות על חשבון שעות עבודה)ממוצע חשיבות של 4.46.

הנושאים הבאים בחשיבותם הם שעות עבודה גמישות וחופשה לטיפול בילדים חולים,

שניהם בעלי ממוצע חשיבות של 4.38.

על אף חשיבותם הרבה עבור העובדים (בעיקר העובדות), הסדרים אלה קיימים במידה נמוכה ובינונית בלבד.

 

ממצאים נוספים מלמדים, כי חסרה תמיכה בעובדים המעוניינים להפחית באופן זמני את שעות עבודתם, או לעבור מסיבות אישיות למשרות פחות תובעניות. עם זאת, ברוב

הארגונים המנהלים מתחשבים בצורכי עובדים הקשורים לחייהם הפרטיים, בעיקר כאשר

מדובר בנסיבות משפחתיות, לעומת צרכים בתחום של פיתוח תחביבים או השתלבות

במסגרת לימודים.

 

באופן כללי, כך עולה מתוצאות הסקר, רוב העובדים סבורים שעל ארגונים ומעסיקים

לסייע לעובדים במאמץ הטיפול בילדים, אם באמצעות מעונות ומרכזים לטיפול בילדי

עובדים במקומות העבודה ואם בסבסוד הסדרי הטיפול בילדים. הסדרים אלה נתפסים

כמשמעותיים עבור מאמצי העובדים לאזן בין חיי המשפחה לעבודה.

277 משתתפים השיבו לשאלון באמצעות אתר סקרים באינטרנט.

כתובת אתר הסקר נשלחה באמצעות הדואר האלקטרוני לרשימות תפוצה שונות של נמענים, למעלה ממחציתם  (53%) עוסקים בתחום משאבי אנוש.

 

מאפייניהם העיקריים של המשיבים:

בעלי משרת ניהול בתחום - 58 אחוזים מן המשיבים;

כ -21 אחוזים הם גם חברי הנהלה;

84 אחוזים עובדים במשרה מלאה;

הוותק הממוצע של משיבי הסקר בארגונם הינו שש שנים,

כאשר 25 אחוזים מועסקים בארגוני היי-טק במגזר הפרטי.

70 אחוזים מהמשיבים לסקר הן נשים אשר גילן הממוצע הוא 40 שנים,

רובן (97%) בעלות השכלה אקדמית, ומרביתן בעלות תואר שני (63%).

רוב הנשים שהשתתפו חיות עם בן זוג, שאף הוא עובד, ולהם ילדים מתחת לגיל 18.

 

ניתן לסכם ולומר, כי ממצאי הסקר מצביעים על כך שההיבטים של הטבות לעובדים

וסיוע בטיפול בילדים, הן מבחינה כספית והן בצורה של הסדרי תעסוקה גמישים, הם בעלי חשיבות רבה לעובדים המבקשים ליצור איזון בין עבודתם לחיי המשפחה.

 

המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי הינו מרכז מחקר באוניברסיטת חיפה, שמוקד פעילותו הוא חקר הגורם האנושי בעולם העבודה ובארגונים ממגזרים שונים. מטרתו המרכזית של המרכז היא קידום הידע בתחום ההתנהגותי בניהול באמצעות מחקר והפצתו, שיתוף פעולה מחקרי בין-תחומי, חינוך והעשרה. 

 

המרכז הינו רב-תחומי ומשמש בסיס לפעילות גומלין מדעית ומחקרית בין חוקרים ועמיתי מחקר מדיסציפלינות שונות. בראש המרכז עומד פרופ' יצחק הרפז,מרצה בבית הספר לניהול ובחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה.

 

במסגרת פעילותו עורך המרכז סמינרים חודשיים וכנסים שנתיים בנושאים הקשורים

לארגונים ולעולם העבודה. פעילותו המחקרית של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב

האנושי כוללת אף עריכת סקרים העוסקים בנושאים חשובים העומדים על סדר היום

בתחומי העבודה והארגונים, כגון הסקר שממצאיו הוצגו לעיל.

 

נושא הסקר נבחר לאור חשיבותו ההולכת וגוברת של האיזון בין חיי העבודה לחיי המשפחה בקרב עובדים בעולם המתועש. מטרתו של הסקר היא לבחון את התחום ולקבל תמונת מצב לגביו בישראל.

 

על פי תגובותיהם של המשתתפים בסקר, הטבות ידידותיות לעובדים מהוות במידה

רבה מאוד יתרון עסקי גם למעסיק או לארגון, ולא רק לעובד. המסקנה הברורה העולה מתוך

כך היא, כי על מעסיקים לתת את הדעת על סל ההטבות וההסדרים המוצעים לעובדיהם

על מנת ליצור מקומות עבודה גמישים יותר, ולהציע לעובדים מגוון של פעילויות ופתרונות על מנת שיוכלו לאזן בין עבודתם לחייהם הפרטיים - לרווחת העובד והארגון כאחד.

 

הכותבים: פרופ' יצחק הרפז וורד פטרר-אלון.

פרופ' יצחק הרפז הוא ראש המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי, אוניברסיטת חיפה.

ורד פטרר-אלון היא מרכזת המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי, אוניברסיטת חיפה.

 

מאמר זה נכתב עבור עמותת שדולת הנשים בישראל

למידע נוסף: שדולת הנשים בישראל - מובילות לשינוי חברתי 

 

שתפו

תגובות