אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

טאליס - ממצאי מחקר 2018

מחקר טאליס הבינ"ל לחינוך במסגרות מגיל לידה עד 3

מערכת אינפוגן | 26.01.2020

הדו"ח הבין-לאומי של מחקר טאליס 2018 ותוצאותיו מתמקד באיכות סביבות החינוך והטיפול לגיל הרך.

 

סקירת הממצאים העיקריים משלבת דיון במשמעויות מתחום המדיניות, אותן מדינות יכולות לקחת בחשבון כדי לקדם את איכות

סביבות החינוך-טיפול במסגרות לגיל הרך.

 

השנים הראשונות בחייו של התינוק והפעוט מהוות את הבסיס להתפתחות, ללמידה ולהשתלבות עתידית בחברה.

מסגרות חינוך-טיפול איכותיות לגיל הרך עשויות לתרום רבות להתפתחותו של הילד ואולם "מסגרת חינוך-טיפול באיכות ירודה עלולה להשפיע באופן חמור על ההתפתחות החברתית והרגשית של הילדים ולגרום להרעה ברווחתם הכללית, בגיל הפגיע ביותר".

המחקר נותן ביטוי משמעותי למדידת איכות המסגרות על-פי התהליכים החינוכיים-טיפוליים המתרחשים בתוכן וטיב

האינטראקציה בין הצוות לילדים ולהוריהם.

 

מחקר טאליס הבין-לאומי להוראה וללמידה 2018 ,אסף נתונים על מסגרות חינוך-טיפול לגיל הרך. ממצאי המחקר קושרים בין המתרחש במסגרת החינוכית-טיפולית, תוך מתן תשומת לב למאפייני הילדים, לפרקטיקות הנהוגות בה, למאפיינים הייחודיים של כוח העבודה ולגודל המסגרת - לבין משתנים העוסקים בניהול כמנהיגות חינוכית, במשילות ובמדיניות, תוך התייחסות למקורות המשאבים למסגרות, להקצאתם ולמידת האוטונומיה בניהולם. 

 

השקעה פר-ילד במסגרות החינוך השונות - ישראל יוצאת דופן בין מדינות ה-OECD בהשוואה בין מסגרות לילדים מתחת גיל 3 ,לבין מסגרות החינוך הקדם-יסודי והיסודי; כאשר ההשקעה מסגרות לילדים מתחת גיל 3 היא הנמוכה ביותר בישראל, ועומדת על 2,971 לעומת ממוצע ה OECD העומד על 12,080 .

 

ברוב המדינות, ההשקעה פר ילד במסגרות מתחת לגיל 3 היא הגבוהה ביותר, ביחס להשקעה במסגרות החינוך הקדם-יסודי והיסודי, לעומת ישראל, בה השקעה זו הפוכה, והגבוהה ביותר במסגרות החינוך היסודי.

 

 בישראל ההשקעה פר-ילד במסגרות החינוך הקדם-יסודי גבוהה פי שניים לערך, מהשקעה זו במסגרות עד גיל 3.

 איכות - שם המשחק

ממוצע הילדים במעונות בישראל הוא כ-60 ילדים במעון, ואולם ב-40% מהמעונות ישנם למעלה מ 75 ילדים, כאשר ב- 10% מהמעונות ישנם למעלה ממאה ילדים ומספרם יכול להגיע לכ-180 ילדים במעון.

 

בגודל מעון ממוצע של כ 60 ילדים ישנם כ 10 אנשי צוות (כולל מתמחות, בנות שירות לאומי וסייעות לילדים בעלי צרכים מיוחדים), כאשר כ- 40% מאנשי צוות אלה אינם במשרות מלאות.

 

 גודל קבוצה מהווה אחד ממקורות הלחץ המשמעותיים של צוותי המעונות, בעבודתם.

 לפחות 22% מבין הילדים המבקרים במעונות בישראל הינם מרקע סוציו-אקונומי נמוך.

 

כוח העבודה במעונות מורכב ברובו מנשים - לפחות 95% ממנו.

 

תחלופת צוותי המעונות עומדת על לפחות 30% בשנה.

 

מחסור בצוות מהווה את אחד מהאתגרים הבולטים במעונות.

 תמרור אזהרה

65% ממנהלות המעונות בישראל הינן בעלות השכלה אקדמית, בהשוואה ל 85%-100% במדינות האחרות.

 

כמחצית מנשות צוותי המעונות הינן בעלות ההשכלה שהינה מעל תיכון, אך אינה מקבילה לתואר אקדמי. כשליש מצוותי המעונות הינן מסיימות תיכון.

 

 כ- 70% מצוותי המעונות קיבלו הכשרה לעבודה עם ילדים במסגרות הגיל הרך.

 

האתגר - והצעות ליישום

סטטוס התפקיד ויוקרתו מהווים מרכיב במידת שביעות הרצון של צוותי המעונות מהתפקיד;
בעוד שהצוותים חווים תחושת הערכה מצד הורי הילדים במעון, הרי שתחושה זו מצד החברה נמוכה יותר, בחווייתם.

מידת הקשר עם הורי הילדים במעון ומידת מעורבותם במסגרת החינוכית מהווה אתגר בפני צוותי המעונות.

הצעות לגננות

 

 

לקריאת דו"ח הממצאים המלא

לקריאת דו"ח מסקנות מקוצר