אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

טיפול בילדים עלויות

עלויות מסגרות החינוך השונות בגילאי 0-5

מערכת אינפוגן | 05.10.2010

ילדים בגילאי 3-5 - גני-ילדים פרטיים או גני-ילדים המופעלים על-ידי הרשויות המקומיות וגופים ציבוריים אחרים בפיקוח

 

טיפול בילדים עשוי להיות בלא תשלום,

על-פי רוב בידי אחד ההורים או בן-משפחה אחר, או בתשלום.

 

ההסדרים הרווחים בישראל לטיפול בילדים בתשלום הם:

  • מעון יום
  • משפחתון
  • פעוטון 
  • גן 
  • מטפלת

 

טיפול בן משפחה או מטפלת רווח בגילים הצעירים יותר, 

ושכיחותו פוחתת סביב גיל  שנתיים.

 

לעניין מסגרות ועלויות הטיפול בילדים יש שלוש קבוצות גיל עיקריות:

ילדים מתחת לגיל שלוש – מסגרות פרטיות או מסגרות שבפיקוח (וסבסוד) משרד התמ"ת (מעונות יום ומשפחתונים).

ילדים בגילאי 3-5 - גני-ילדים פרטיים או גני-ילדים המופעלים על-ידי הרשויות המקומיות וגופים ציבוריים אחרים בפיקוח משרד החינוך (גן טרום-טרום-חובה וגן טרום-חובה).

חלק מההורים זכאים לסבסוד שכר הלימוד בגני-הילדים, בהתאם למצבם הכלכלי.

ילדים מעל גיל חמש – גני-ילדים (גן חובה(של משרד החינוך.

 

עלות הטיפול בילדים מתחת לגיל שלוש משתנה בהתאם למסגרת הטיפול הנבחרת (פרטית או בפיקוח), גיל הילד ומקום המגורים. 

 

התשלום בעבור שהיית ילדים מתחת לגיל שלוש במסגרת פרטית אינו קבוע, ועשוי

להיות החל מ 1,500₪  לחודש בעבור שהות בגן או במשפחתון עד יותר מ 5,000 ₪ חודש עבור מטפלת.

 

בדומה לכך, גם התשלום בעבור שהות ילדים בגני-ילדים פרטיים) לגילאי 3-5) נקבע באופן חופשי ומשתנה בין גנים באזורים שונים בארץ.

התשלום בעבור שהיית ילדים במסגרות שבפיקוח משרד התמ"ת נקבע בעיקר לפי הכנסת ההורים ומספר הילדים במשפחה, ונע בין מאות בודדות של שקלים לכ 1,800 ₪. 

בשנת הלימודים תש"ע עודכנו מדרגות סבסוד התשלום על שהיית ילדים במסגרות שבפיקוח כך שהסבסוד הממשלתי בעבור משפחות במעמד הביניים גדל.

 

ילדים בגילאי 3-5, יכולים להתקבל ל"גני עירייה" ,שהם גנים המופעלים על-ידי הרשויות המקומיות, בפיקוח משרד החינוך.

שכר הלימוד המרבי בגני העירייה הוא כ 750 ₪, והסכום המדויק המשולם בעבור כל

ילד נגזר מרמת ההכנסה של הוריו.  

 

גני העירייה פועלים עד שעות הצהריים בלבד, והרחבת שעות הטיפול בילדים כרוכה בתשלום נפרד בעבור שהייה בצהרון.

עלות השהייה בצהרון אינה בפיקוח משרד התמ"ת, והמחיר משתנה בין המסגרות השונות.

 

למידע נוסף בדו"חות מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ובאתר משרד התמ"ת.