אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

בטיחות הילדים בחצר

מדריך בטרם לבטיחות בחצר

ארגון בטרם | 12.09.2011

סרטון קצר, בו הדרכה בסיסית לשמירת בטיחות הילדים בחצר.