אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

הגן המחוסן תוכנית הבוקר בוקר אור של ניב רסקין

הגן המחוסן פשוט גן בתוכנית הבוקר בוקר אור ערוץ 12

מערכת אינפוגן | 16.08.2018

הגן המחוסן - מתוך הראיון של פשוט גן לתוכנית הבוקר בוקר אור בערוץ קשת 12