אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

בטיחות ברכב

בטיחות בהסעת ילדים ברכב

מערכת אינפוגן | 30.09.2010

פשוט לשמור על הילדים - הסעת ילדים ברכב. סרט שהוכן ע"י ארגון 'בטרם' המסביר את חשיבות השימוש במושבי בטיחות בעת הסעת ילדים ברכב

פשוט לשמור על הילדים - הסעת ילדים ברכב. סרט שהוכן ע"י ארגון 'בטרם' המסביר את חשיבות השימוש במושבי בטיחות בעת הסעת ילדים ברכב