אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

לוח חופשות 2019-2020 תש"פ

מערכת אינפוגן | 02.06.2019

לוח חופשות לשימושכם, בעבור שנת הלימודים תש"פ (2019-2020).

לנוחיותכם,

לפניכם כמה לוחות חופשות:

שני לוחות של משרד התמ"ת: למשפחתונים, ולוח למעונות
וכן של משרד החינוך למסגרות החינוך הממלכתיים.

כל הלוחות הם של בעבור שנת הלימודים במגזר הכללי (לוחות רלוונטיים למגזרים חרדים ו/או לא-יהודים, בקישורים בתחתית עמוד זה).

 

 לוח חופשות של משרד התמ"ת בעבור משפחתונים:

לוח חופשות תמת  - משפחתונים 2019-20

 לוח חופשות של משרד התמ"ת בעבור מעונות:

 חופשות תשפ - תמת למעונות

 

לוח חופשות רשמי לפי משרד החינוך (בעבור מסגרות חינוך חובה חינם, גילאי 3 ומעלה):

 לוח חופשות משרד החינוך 2019-2020

 

 

לוח חופשות תש"פ למגזר החרדי - למעונות / למשפחתונים

לוח חופשות תש"פ לאוכלוסיה לא יהודית - למעונות / למשפחתונים