אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

חיטה

קצת על שיבולת החיטה

מאיה עמית | 21.05.2020

החיטה היא סוג של דגן. הגידול השני הנפוץ ביותר בעולם (אחרי התירס, ולפני האורז), ומהווה מקור עיקרי של מזון בתרבויות רבות. החיטה מספקת מזון

החיטה היא סוג של דגן.

הגידול השני הנפוץ ביותר בעולם (אחרי התירס, ולפני האורז), ומהווה מקור עיקרי של מזון בתרבויות רבות.

החיטה מספקת מזון רב לאנשים ובעלי החיים השונים.

החיטה מוזכרת במקרא עשרות פעמים, והיא אחת משבעת המינים בהם בורכה הארץ (חיטה, שעורה, רימון, תמר, זית, גפן ותאנה).

 

השיבולת

אסופת זרעים/גרעינים במבנה סדור לאורכו של גבעול קשי, מקורם בתפרחת המסודרת לאורך הציר המרכזי.

בחלקו העליון  של הגבעול הזרעים ומתחתם עלים.

 

מושגים שכדאי להסביר הקשורים לחיטה:

 

חריש - עיבוד האדמה בעזרת כלי חרישה לכדי תלמים, לקראת פעולת הזריעה.

זריעה - הטמנת זרעים ופיזורם באדמה.

קציר - איסוף יבול החיטה וקצירת השיבולים בעזרת כלי קצירה כמו מגל או קומביין.

גורן - מקום מקורה בו מרכזים ואוספים את החיטה הקצורה, בעבר בגורן הפרידו בין חלקי השיבולת.

אסם - מבנה חקלאי המשמש כמחסן לתבואה, לכלים חקלאיים ואף מקום מסתור ומגורים לבעלי חיים.

דַיִש – הפרדת זרעי הדגן משאר השיבולת.

 

 

חלקים נוספים בשיבולת

מוץ – העטיפה או הקליפה העוטפים את תפרחת הדגן, ולאחר מכן את הגרגיר עצמו. 

הפרדת המוץ מן התבן, משמעותה, הפרדת הקליפה מעיקר תוכן הדגן, כלומר הפרדת העיקר מן הטפל.

קש – גבעול יבש של דגן ללא הגרגיר, משמש  כמזון לבהמות וחיות רבות.

 

 

שיבולת בשדה 

כורעה ברוח 

מעומס גרעינים כי רב. 

 

ובמרחב הרים 

יום כבר יפוח 

השמש כתם וזהב. 

 

עורו הוי עורו 

שורו בני כפרים 

קמה הן בשלה כבר 

על פני הכרים 

קיצרו שילחו מגל 

עת ראשית הקציר 

 

 

שדה שעורים תמה

זר חג עוטרת, 

שפע יבול וברכה. 

 

לקראת בוא הקוצרים 

בזוהר מזהרת, 

חרש לעומר מחכה. 

 

 

 

הבו הניפו 

נירו לכם ניר 

חג לקמה, 

עת ראשית קציר. 

 

קיצרו, שילחו מגל 

עת ראשית קציר.

 

 

 

מלים ולחן: מתתיהו שלם