אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ריבים משפחתיים

להוציא את המריבות משולחן החג

דר' גפרי פיין | 06.10.2016

"רוחות הרפאים" וה"שדים המשפחתיים" חוזרים ועולים ביתר שאת, בתקופת חגים ואירועים משפחתיים. חג חירות רגשית שמח!

 

חשוב לזכור כי ההזנחה וההדחקה של רגשות העבר במסגרת המשפחתית ישובו ויצופו בעיתות של חג ומועד בהם יש אינטנסיביות רבה בשהות המשפחתית.

 

כדאי לפתור את הבעיות והקונפליקטים בדלתיים סגורות בין הנפגעים, ולא במסגרת משפחתית פומבית.

 

לרוב, נחשוב כי הזנחת הילד היא נטישת הילד למשך זמן רב או אי-טיפול הולם בו מבחינה בריאותית או תברואתית. 

 

אך בפועל, גם חשיפתו לזעם מודחק או להיפך להתפרצויות בלתי נשלטות של זעם, צעקות או שתיקה עזה של התעלמות, רמיזות ציניות וגילויי שנאה או כעס משפיעים על הילדים ותורמים לפגיעה רגשית בהם.

 

ומבלי משים מבססים כך קרקע פורייה להזנחה רגשית, עד כדי יצירת טראומה של ממש.

 

אז מה כן?

 

כדאי לווסת את כל הרגשות השליליים המודעים של בני המשפחה, ואף לנסות ולחקור את הרגשות הבלתי-מודעים.

 

כדאי לעשות כל זאת עוד טרם ארוחת החג (בימים שקודמים לכך).

 

אפשר לנסות ולפתוח שיחה בבקשת סליחה, וניסיון לגשר באופן יזום על ההבדלים ועל חילוקי הדעות ובמידת הצורך, אף לפנות למטפל חיצוני שידריך את המשפחה בנבכי התסבוכת המשפחתית ויביא לפתרונה.

 

בכל מקרה כדאי להביא בחשבון מתחים שונים סביב שולחן החג, לנסות ולהימנע מאזכור מכוון שיטריד את הסובבים, ולהגיע עם עודף סבלנות וסובלנות למשפחה הסובבת אותנו.

 

לא לחסוך בהתנצלות ובקשת סליחה – אם בכך דברים תלויים.

גם יש לכך ערך חיובי בחינוך הילדים.

 

ולאורך כל הדרך לזכור כי טובת הילדים בראש מעיינינו.

 

חג חירות רגשית שמח!