אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

מטבעות

מטבעות מכל העולם

פרופ מל רוזנברג | 12.08.2014

כמה הרבה מטבעות שונים... מאלו חומרים הם עשויים? מה משותף למטבעות? ומה שונה? הדוקטור המפוזר יערוך אפילו קסם קטן.

 

הפעם דוקטור מל מדבר על מטבעות.

כמה הרבה מטבעות שונים... מאלו חומרים הם עשויים? מה משותף למטבעות? ומה שונה?

הדוקטור המפוזר יערוך אפילו קסם קטן.

ובסוף תגלו איך זרובבלה תחזור הביתה - אם היא נתנה את כל המטבעות שלה לקסם של דוקטור מל.