אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

חוק הפעוטונים

חוק הפעוטונים החדש

מערכת אינפוגן | 13.11.2014

ביום ראשון הקרוב (16.11.2014) יביא לאישור הממשלה, השר נפתלי בנט, את חוק הפיקוח על המעונות לפעוטות.

הצעת החוק מעלה את נושא הפיקוח על מעונות היום לפעוטות. 

 

מטרתו של החוק להסדיר באופן כולל את עניין רישוי מעונות יום, בהם שוהים תינוקות ופעוטות בגילאי 0-3. 

 

הצעת החוק קובעת פיקוח על כלל המעונות, ולא רק על המעוניינים באישור "סמל מעון", החל מההיבט הפיסי והבטיחותי של המבנה, הציוד בו וסביבתו של המעון, התפוסה והיחס המספרי של צוות המטפלות בהתאם למספר הילדים ועד התוכנית הפדגוגית-טיפולית.

 

חשוב לזכור כי מעונות היום הם מסגרת חינוכית חשובה, לפעוטות בגילאי 0-3, הרי גילאים אלו משמעותיים מאוד לתהליכי עיצוב אישיותו של הילד ולכן החשיבות הרבה שיהיה גם פיקוח פדגוגי על המסגרות החינוכיות והטיפוליות, הכולל גם השקעה בהכשרת הצוות.

 

מה בהצעת החוק הנוכחית?

 

בהצעת החוק עולה כי עם החיוב בפיקוח על כלל המעונות, תינתן למפעילי המסגרות הקיימות אפשרות לבחור באחד משני מסלולים:

 

מסלול סטנדרטי  - תנאים בסיסיים לקבלת אישור לפעילות.

 

מסלול סטנדרט גבוה - הכולל תוספות לשדרוג המעון מעבר לסטנדרט הבסיסי, כאשר ביצוע השדרוגים יקנה להורים סבסוד חלקי בעלות שכר הלימוד החודשי.

 

במטרה להגדיל את היצע המעונות המשודרגים (אלו שבחרו בסטנדרט הגבוה), במקביל להגדלת היקף הסיוע הכלכלי למשפחות ולאימהות המבקשות להשתלב בשוק העבודה, אגף מעונות היום במשרד הכלכלה יעודד את המפעילים להצטרף למסלול המשודרג.

 

בעל-מנת למנוע את העלאת תשלומי ההורים בשל יישום החוק, הוחלט כי כשיאושר, יוקצה תקציב משמעותי של כ- 700 מליון ש"ח בפריסה רב שנתית להתאמות הנדרשות, עבור המסגרות שיצטרפו למערכת הפיקוח ולמסגרות קיימות הדורשות שיפור הסטנדרט, על מנת לעמוד בדרישת החוק. 

 

זאת בנוסף להקצאה של 355 מליון ש"ח בפריסה רב שנתית למטרת התאמת מערך הפיקוח וסיוע בהכשרת הסייעות והמטפלות.

 

מה היה עד היום?

 

כיום הסדר מעונות היום לפעוטות והפיקוח עליהם, הנו מתוקף "חוק הפיקוח על מעונות היום, התשכ"ה-"1965 (המכונה גם "חוק הפיקוח הישן"). 

 

הרישוי לפי החוק האמור, לא חל על מעונות יום לפעוטות בלבד, אלא על מגוון רחב של מעונות, כמו: מעונות יום לקשישים, ללוקים בשכלם וכדומה. 

 

ההגדרות בחוק, כבר לא תואמות את הסטנדרטים המקובלים כיום בחברה מתקדמת לטיפול בפעוטות ובחוק אין כלים ראויים לאכיפה אפקטיבית. 

 

יש להדגיש כי בפועל מרבית הגנים הפרטיים כיום אינם מפוקחים כלל.

 

האגף למעונות במצב הנוכחי מפקח רק על מעונות יום שמפעיליהם בחרו וביקשו הכרה באמצעות "סמל מעון", בהתאם לנוהלי האגף ויזמו עמידה בהסכם הפעלה עם המשרד, כאשר רק במקרי הפרת בטיחות קיצוניים, מאפשרים פיקוח ואכיפה מכוח החוק הישן.

 

ארגוני הגנים הפרטיים השונים בהם גנים רבים חברים אינם גוף אוכף ומפקח, אלא גוף מקצועי המאגד את הצוות המפעיל ותומך בעיקר במו"מ מול ספקים שונים ומתן הטבות צרכניות לאותם צוותים.

 

לפיכך, ההסדרה הנדרשת חייבת להתאים עצמה למעונות יום לפעוטות באופן ספציפי, וקביעת סטנדרטים לעניין רישוי ופיקוח, שיחולו גם על מעונות היום לפעוטות המוכרים כבר כיום והן על מעונות כאמור שטרם הוכרו בידי המשרד והאגף למעונות יום.

 

היו כבר יוזמות קודמות שכשלו והוכשלו

 

יוזמות והצעות חוק קודמות הועלו כבר מספר פעמים בשנים האחרונות, ונתקלו בהתנגדויות רבות. הצעת החוק האחרונה הועלתה על-ידי הח"כ זבולון אורלב בשנת 2011 אך נתקלה בהתנגדות עזה של ארגוני גני הילדים הפרטיים. 

 

ההתנגדות נבעה בעיקר מפני החשש מהסדרה של התחום שיגרור בחינת כשירותם של צוותי החינוך הקיימים והמתקנים בהם  מתקיימות המסגרות, ובעקבות כך יאלצו את המפעילים להשקיע כספים ויסבך אותם באישורים והשקעות כלכליות.

 

ואלו בעזרת שדולות הכשילו את מעבר החוק.

 

כעת הצעת החוק מוגשת מחדש תחת כותרת של "הגברת הבטיחות של הפעוטות והסיוע להורים הצעירים ביציאתם לשוק העבודה". 

 

משרד הכלכלה מבטיח לקיים שיח עקרוני ודיון מעמיק בכל היבטי החוק, תוך הצבתם בטיחותם, ביטחונם וחינוכם של הילדים בראש מערכת השיקולים. 

 

גם ועדת טרכטנברג המליצה להשלים את הליך החקיקה עבור גיבוש הפיקוח לקבוצת גיל זו, אך עדין, כאמור החקיקה לא הושלמה, כשבפועל ב-2012 קידם ראש הממשלה את יוזמת "חוק חינוך חינם מגילאי 3".

 

משרד הכלכלה מציג כי לרשותו עומד סכום של 1.2 מיליארד שקלים לבינוי מעונות חדשים והרחבת ההיצע הקיים. 

 

זאת בנוסף ל- 700 מיליון השקלים שאמורים להיות מוקצים לטובת ההתאמות לסטנדרט בחוק החדש.

 

במסגרת הדיון על החוק יעלה גם נושא הסטנדרט שיחויב בתקנות, פתרון סוגיית הפיקוח והאכיפה, אופן ביצוע החוק ומועד החלתו, סנקציות על הפרות וכו'.

 

לטיוטת החוק

 

לקריאה נוספת:

 

תגובת ד"ר יצחק קדמן - המועצה לשלום הילד על חוק הפעוטונים ביוזמת הח"כ אורלב (2011)

 

נתוני דו"ח מידע לכנסת על גני הילדים הפרטיים לגילאי 0-3 (2011)