אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ח"כ שאשא-ביטון

החוק לפיקוח על מעונות היום - בדרך לאישור

מערכת אינפוגן | 16.10.2018

הצעת חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות אושרה לקריאות שנייה ושלישית. החל מ-1/9/19 הפעלת מעון בו 7 פעוטות תחוייב לפעול לפי החוק.

הוועדה לזכויות הילד, בראשות ח"כ יפעת שאשא ביטון (כולנו), אישרה אתמול (ב'), פה אחד, לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018, אליה מוזגו גם הצעות חוק פרטיות בנושא אשר יזמו ח"כ שאשא ביטון, ח"כ יעקב מרגי (ש"ס) וח"כ קארין אלהרר (יש עתיד). החוק מסדיר לראשונה את מערך הפיקוח והרישוי הממשלתי על כלל מעונות היום לפעוטות שבהם שוהים 7 פעוטות לפחות, בכדי להגן על הפעוטות השוהים במעונות, על שלומם ובטיחותם.

 

על פי נוסח החוק שאישרה הוועדה, החוק ייכנס לתוקפו ב-1 לספטמבר 2019, וכבר במועד זה יחול על כלל מעונות היום, בהם שבעה פעוטות ומעלה, בכל רחבי הארץ, אשר יידרשו כולם לפעול רק אם ניתן להם אישור ראשוני, ע"י הממונה, על הנושא – מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך. מדובר בתיקון משמעותי אשר בוצע על פי דרישת יו"ר הוועדה לזכויות הילד במהלך הדיונים אשר קיימה בפגרת הכנסת, בכדי להביא את החוק להצבעה לקריאות שניה ושלישית מיד עם פתיחת מושב הכנסת.

הנוסח אשר אושר בוועדה כיום, מיידי ומקיף בהרבה מהנוסחים הקודמים שהוצעו.

 

בבואו לבחון בקשה למתן או חידוש רישיון, הממונה יבחן את מבקש הרישיון, בעלי המעון, מנהלו ורשימת כל עובדיו אם לא הורשעו ולא מתנהל נגדם הליך פלילי, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי להיות בתפקידו. הממונה יכול לסרב לתת רישוי או להורות על הפסקת העסקה של עובד או התקשרות עם נותן שירותים לא רק בנסיבות אלו, אלא גם אם בהתנהגות מי מאנשי המעון יש משום השפעה מזיקה על התפתחותם התקינה של הפעוטות. מבקש רישיון הפעלת המעון מחויב על פי החוק להעביר לממונה עדכון על כל שינוי ברשימת העובדים ונותני השירותים הפועלים במעון, בכדי שזה יבחן את עמידתם בתנאים לכל אורך השנה.

 

הקפדה על שלומם ובטיחותם של הפעוטות היא גם חלק מתנאי הרישיון, ומתן הרישיון או חידושו יהיו תלויים בה, כמו גם שמירה על מיקום מתאים לשהייתם של פעוטות.

בין התנאים שייכנסו לתוקף ב1 בספטמבר 2019: אי השארת פעוט ללא השגחה מתמדת בכל שעות פעילות המעון והכשרת העובדים במתן עזרה ראשונה, ובמהלך השנה הקרובה יובאו לאישור הכנסת תקנות אשר יעמיקו בנושאי ההכשרות והבטיחות.

 

החוק קובע כי הפעלת מעון ללא רישיון או בניגוד לתנאים שנקבעו בחוק היא עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר, וכן מעניק לממונה, במקביל, כלי אכיפה מנהליים בהם סמכות למתן התראות מנהליות ואף צו הפסקה מנהלי לשם סגירת מעון, אשר יאפשרו לממונה לתת מענה מהיר יותר בעת הצורך – ושנה לאחר פרסום התקנות, גם תתאפשר הטלת עיצומים כספיים על הפרות ספציפיות.

 

עוד נקבע בנוסח החוק אשר אישרה הוועדה לזכויות הילד כי הממונה יפרסם באינטרנט, ובכל דרך נוספת שיימצא לנכון להעמיד לעיון הציבור, מרשם ובו כל מעון יום לפעוטות וכתובתו, האם יש לו רישיון ומה תוקפו, או אם בוטל או הותלה הרישיון. כמו כן יצוינו במרשם צו הפסקה מנהלי או צו הפסקה שיפוטי שניתן לגבי

אותו מעון, כל עוד הם עומדים בתוקפם, או אם הוטל עליו עיצום כספי ומהות ההפרה שבגינה הוטל.

 

לנוסח החוק שאושר אתמול (15.10.2018) בוועדת זכויות הילד ובועדת הכנסת >> נוסח החוק שעולה לקריאה שניה ושלישית.

לעדכונים נוספים:

דף הפייסבוק של הכנסת

טוויטר של הכנסת