אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

כנסת ישראל

יום הבחירות הוא יום שבתון

מערכת אינפוגן | 30.12.2012

ב-22/1/2013 יתקיים יום הבחירות לכנסת ה-18. זכותם (ויש שיאמרו כי זו אף חובתם) של האזרחים להצביע, ולהיות חלק פעיל ממנגנון הדמוקרטיה הישראלית.

 

 

יום הבחירות לכנסת ה-18  יהיה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם.

ביום זה גני הילדים העירוניים לא יפעלו, וכן מרבית גני הילדים הפרטיים.

כדאי להתארגן מראש עם תוכניות להעסקת הילדים ביום זה.

בהתאם לסעיף 10 לחוק-יסוד הכנסת וסעיף 71א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969,

 

ועדת הבחירות המרכזית קובעת את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות:

    שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.

    בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.

    מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.

    שירותי התקשורת.

    מפעלי מים וחשמל.

    אספקת דלק והעברתו.

    תיאטרונים, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.

    עיתונות, רדיו וטלוויזיה.

    הובלת לחם, פירות, ירקות, ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.

    חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות).

    אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.

    כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.

    שירותי קבורה

    שירותים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות. 

בשירותים המפורטים לעיל חובה לאפשר לעובדים אפשרות להצביע.

זכאות לתשלום שכר בעבור השבתון ביום הבחירות:

עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים, לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות.