אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

יוקר המחיה

יוקר המחיה עדיין בועט בכיס ההורים

מערכת אינפוגן | 10.10.2011

נכון להיום,  אלפי משפחות משלמות מחיר מלא עבור ילדיהם שנמצאים במסגרות חינוך שתחת פיקוח משרד התמ"ת.

 

 

עדיין הורים רבים לא קיבלו את אישור הזכאות לסבסוד התשלום למעונות היום המגיע להם, 

גם כעת כשישה שבועות לאחר תחילת שנת הלימודים.

 

במטרה לעודד אמהות לשוב ולחזור למעגל העבודה משרד התמ"ת מעניק תמיכה כלכלית על-ידי סבסוד בדרגות שונות בשכר הלימוד במעונות היום.

 

לפי בדיקה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהוגש ב-31 ביולי 2011 לישיבה משותפת של הוועדה לקידום מעמד האישה והוועדה לפניות הציבור:

 

70,645 ילדים מתוך כלל הילדים שטופלו במעונות היום והמשפחתונים של משרד התמ"ת במהלך שנה"ל תשע"א (82,378 ילדים), זכאים לסבסוד כלשהו.

 

חישוב קצר מוביל לעובדה כי כמעט 86% מכלל הילדים המטופלים במסגרות משרד התמ"ת היו זכאים לסיבסוד בדרגות שונות בשנת תשע"א.

 

כלומר, מרבית המשפחות שילדיהם הולכים למסגרות שתחת פיקוח משרד התמ"ת זכאיות בפועל לסבסוד כלשהו בשכר הלימוד במעונות היום ובמשפחתונים.

 

המספרים בשנים האחרונות דומים, ולכן ניתן להניח כי גם בשנת תשע"ב עומד מספר הילדים המטופלים במסגרות חינוכיות אלו על היקף דומה.

 

ההורים משלמים יותר, למשך זמן ארוך

 

בינתיים – אלפי הורים שטרם קיבלו אישור על דרגת הסבסוד המגיעה להם, משלמים בינתיים תשלום מלא של כ-2,500 ש"ח בחודש. וזאת בגלל שבוטלו דרגות סבסוד הביניים (הזמניות) עד לקבלת האישור.

 

עד השנה, הייתה פרוצדורה זמנית לפיה הורים שהגישו בקשה למשרד התמ"ת שילמו סכום חלקי על-פי דרגות סבסוד זמניות (שכונו גם דרגות סבסוד ביניים)  עד אשר אושרה להם הדרגה הקבועה.

 

כך, נמנע תשלום גבוה ממשפחות בעלות קשיים כלכליים שגם כך זכאיות לסבסוד עד מתן אותו אישור לסבסוד.

 

משרד התמ"ת זורק את האחריות אל ההורים

 

הכנסת מטילה את האשמה על משרד התמ"ת שלא פרסם מספיק אודות אופן הגשת בקשת הסבסוד, וקוראים להחזיר את דרגות הביניים של סבסוד.

 

במשרד התמ"ת טוענים כי הורים רבים לא הגישו בזמן את הטפסים לקבלת הסבסוד, וגם רבים מאלו שהגישו עדיין לא השלימו את הניירת שנדרשה מהם בטיפול הפנייה.

 

בתחילת אוגוסט (11.8.11)  הודיע משרד התמ"ת כי פחות מ- 25,000 ילדים נקלטו במערכת המשרד וקיבלו את דרגת הסבסוד המאושרת להם. 

כאשר, חלק מתוך אותם אישורים הם לדרגה 12 אשר בפועל משמעותה - תשלום ללא כל סבסוד (תשלום מלא, אי-אזכאות לסבסוד).

 

אפשר היה להניח כבר אז כי קיימת בעיה כלשהי בהליך, אם שלושה שבועות לפני פתיחת שנת הלימודים, נקלטו בקשות בכמות המקבילה לפחות משליש מכמות האישורים השנתית הניתנת לבקשות הסבסוד.

 

משמעות הפער באישור

 

עד  אשר הבקשה לסבסוד (בכל רמה שהיא) מתקבלת ומאושרת ההורים משלמים שכר מלא למוסד הלימודים. כאשר מתקבלת דרגת הסבסוד (אם מתקבלת) נעשית התקזזות והחזר רק מיום קבלת האישור, ולא קודם לכן.

 

בפועל יש עיכובים רבים וחלקם בשל טעויות מערכתיות, ולא רק בשל איחור בהגשת הטפסים. 

נוצר מצב בו הורים רבים משלמים סכומים גבוהים יותר מאלו שהיו צריכים לשלם בשל סחבת בירוקרטית וטעויות פנימיות של המערך אשר מעכבות את אישור בקשת הסבסוד.

 

הכתובת הייתה על הקיר, ועגלת המחאה עברה לצידה

 

שיא האבסורד הוא שבעוד משפחות נאבקות בבירוקרטיה וטופסי הרשמה לקבלת סבסוד חלקי של התשלומים למעונות היום, ובינתיים משלמות עלות מלאה.

 

צריך לזכור כי בחודש אוגוסט האחרון קבעה וועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ומשרד התמ"ת, דחייה בהעלאה של חמישה אחוזים בתעריף מעונות היום, ושל כמעט שבעה אחוזים בתעריפי המשפחתונים.

 

ההחלטה לדחייה התקבלה בשל אירועי המחאה וההתעוררות החברתית שחלה באותה תקופה.

 

ולכן הוגדרה הדחייה במספר שבועות, ובמקום שתחל בספטמבר 2011, היא תכנס לתוקפה במהלך אוקטובר אחרי פרסום דו"ח ועדת טרכטנברג.

 

לאור ההודעה לעיתונים שיצאה מטעם משרד התמ"ת (ב-24.8.11) ניתן להבין שכבר באוגוסט, סברו הפקידים במשרדי הממשלה, כי לדו"ח ועדת טרכטנברג לא תהיה משמעות אמיתית להסרת הנטל הכלכלי שעל הציבור. והסתפקו בדחייה של כחודש בהודעת ההחלטה על-מנת שלא "לצור גלים" והדים שליליים בעת הלחץ החברתי הגובר של המחאה

 

 

שתפו

תגובות