אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

התייקרות גני ילדים

גני הילדים לגילאי 0-3 מתייקרים

מערכת אינפוגן | 01.11.2011

בהתאם לציפיות, מהלך ההתייקרות של מעונות היום וגני-הילדים תוכנן לתחילת ספטמבר 2011, והוקפא בעקבות דיוני ועדת טרכטנברג ופרסום הדו"ח.

 

כעת, המהלך בוצע – ונכנס לתוקפו 

החל מה-1.11.2011.

שנת לימודים "נפלאה" לכל הורי הפעוטות, 

אשר חודשיים לאחר תחילת שנת הלימודים הנוכחית מתעוררים לעוד בוקר של עלייה במחירים.

המהלך תוכנן בקפידה בחודשים האחרונים והוקפא, בצל התכנסות וועדת טרכטנברג שנוצרה בעקבות המחאה הגדולה בקיץ האחרון, ובתוכה גם מחאת ההורים על יוקר המחייה והחינוך.

עוד יריקה של הממשלה בכללותה, ומשרד התמ"ת בפרט – בפניהם של ההורים.

וכרגיל הנפגעים העיקריים הם בני מעמד הביניים.

בניגוד לכל ההבטחות של הפוליטיקאים, ובניגוד להמלצות דו"ח ועדת טרכטנברג – שוב מותחים את החבל סביב צוואר ההורים והמשפחות הצעירות.

התייקרות מעונות היום באחוזים ניכרים

מעונות היום יתייקרו בכ- 6.6% ואילו תעריפי המשפחתונים יתייקרו בשיעור של 8.5%.

כלומר, מדובר בהתייקרות של מעל ל-120 ₪ בממוצע לחודש (תוספת של כמעט 1,500 ₪ בשנה).

אומנם, משרד התמ"ת ומשרד האוצר הביעו כוונה לסבסוד ההתייקרות בהיקף של כ- 80 מליון שקלים, לזכאים בשל הכנסה נמוכה עד בינונית.

כמובן, שעל-אף הצהרה זו עדיין מביעים הורים רבים מורת רוח מחוסר הרגישות ורוע הגזירה.

הסובלים העיקריים בני מעמד הביניים

המושפעים העיקריים מהנטל הכלכלי החדש הטמון בהתייקרות זו, הן המשפחות בנות מעמד הביניים להן לפחות ילד אחד בגילאי 0-3 (לאחוז ניכר מהן אף, שני ילדים בגיל זה).

למשפחות אלו לא יאשרו השתתפות בסבסוד העלות, והן יאלצו לשלם את העלות המלאה למסגרות חינוך אלו.

הורים צעירים רבים מאיימים בהשבתת המעונות, וקוראים לשוב לצאת למחות כנגד עליית מחירים זו.