אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

לוח חופשות גני ילדים ומשפחתונים 2020 - 2021

לוח חופשות גני ילדים פרטיים ומשפחתונים 2020-2021

אינפוגן | 12.07.2020

לוח חופשות לגני ילדים ומשפחתונים שנה"ל תשפ"א 2021-2020. לאור מגפת קורונה עדיין יכולים לחול שינויים רבים.

 

 

לוח חופשות לשימושכם, לשנת הלימודים שנה"ל תשפ"א (2020-2021)

 

יש לזכור כי אלו לוחות לימי שגרה, ולתכנון רגיל של שנה"ל הקרובה.
מגפת קורונה שטרם הסתיימהעלולה לשנות את לוחות אלו,
החל ממועד פתיחת השנה ועד למספר ימי החופשה. 

לנוחיותכם,
לפניכם כמה לוחות חופשות:

שני לוחות של משרד התמ"ת: למשפחתונים, ולוח למעונות-יום

כל הלוחות הם לשנת הלימודים במגזר הכללי.

 

 לוח חופשות של משרד התמ"ת בעבור משפחתונים:

 לוח חופשות משפחתונים 2021

 לוח חופשות של משרד התמ"ת למעונות:

 לוח חופשות מעונות יום וגני ילדים 2021