אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ח"כ שאשא-ביטון וח"כ מרגי

הצעת החוק לפיקוח על מעונות היום

מערכת אינפוגן | 24.12.2017

הצעת החוק לפיקוח על מעונות היום אושרה בוועדת השרים לחקיקה.

 

"מדובר במהלך היסטורי ובפריצת דרך של ממש בתחום שהיה מופקר עד כה.
הגיעה העת שמדינת ישראל תיקח אחריות מלאה על כל ילדיה בגילאים אלה", מודיעים בגאווה יוזמי ההצעה, הח"כים יפעת שאשא-ביטון ויעקב מרגי.

הצעת חוק הפיקוח על מעונות היום לגיל הרך, שיזמו יו"ר הוועדה לזכויות הילד, ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון (מפלגת כולנו) ויו"ר וועדת החינוך, ח"כ יעקב מרגי (מפלגת ש"ס),
אושרה היום (יום ראשון, 24/12/2017) בוועדת השרים לחקיקה ותוצמד להצעת החוק הממשלתית שמגבש משרד הרווחה.
הצעת החוק קובעת את התנאים למתן רישיון להפעלת מעונות היום לפעוטות ועוסקת בהקמת מנגנון הפיקוח עליהם.
בנוסף, היא מסמיכה את שר הרווחה לקבוע תקנות באשר לדרישות ההשכלה, ההכשרה והניסיון מאנשי הצוות, ובנוגע להכשרות, להדרכות ולהשתלמויות שיעברו.
ההצעה מפרטת גם את תנאי הסביבה הפיזית הנדרשים במעון מבחינה בטיחותית ותברואתית ועוסקת בתקינת כוח אדם ובתכניות הטיפול והחינוך במוסדות אלה.


הממונה על התחום מטעם משרד הרווחה יהיה אחראי למתן רישיונות הפעלה, חידושם וביטולם או התלייתם ועל ניהול מרשם שבו יפורטו המעונות שקיבלו רישיון או כאלה שרישיונם נשלל.
הוא יהיה גם אחראי בפועל על הפיקוח ועל יישום החוק.
הרישיון יהיה תקף לשנה ושר הרווחה הוא שיקבע את ההוראות למתן רישיון הפעלה.

עוד מוצע, כי מעון יקבל רישוי רק אם מבקש הרישיון והמחנכים-מטפלים במעון, כמו גם כל מי שמתגורר בבית במידה והמעון פועל בו, לא הוגש נגדם כתב אישום ולא הורשעו בעבירות כגון:
זנות ותועבה, תקיפה או התעללות בקטין או חסר ישע או בעבירות שעלולות לסכן פעוטות או לפגוע בטובתם.
כמו-כן, במעון תיושם תכנית לחינוך ולטיפול בילדים ואנשי הצוות המעון יעברו הדרכות והשתלמויות לטיפול בגיל הרך ולמתן עזרה ראשונה.
בנוסף, ייקבעו סטנדרטים לבטיחות המבנה, החצר והמתקנים הוראות לעניין תברואה, תזונה ואבטחה במעון.


במדינת ישראל, על-פי הנתונים הרשמיים, חיים כיום כחצי מיליון תינוקות ופעוטות בגילאי לידה עד שלוש
 ורק 23% מהפעוטות בגילאים אלו משולבים במסגרת חינוכית הנמצאת תחת פיקוח ממשלתי.
החוק המוצע יחול על כל מי שירצה להפעיל מעון יום מעל חמישה ילדים וכן על המעונות המפוקחים כיום ע"י משרד הרווחה.
לפי ההצעה, יינקטו עיצומים כספיים החל מ- 500 ש"ח כנגד בעל מעון שלא יעמוד בסטנדרטים שיציב החוק, ובמקרים קיצוניים ביותר, העונש עלול להגיע לשנת מאסר.
יצוין כי הצעת החוק זוכה לגיבוי שר האוצר משה כחלון ולתמיכת משרד הרווחה והשר חיים כץ.


לדברי ההסבר להצעה, נכתב בין השאר כי:
"כיום קיימות אלפי מסגרות לגיל הרך,
שאין כל פיקוח של המדינה לגבי הטיפול הניתן לפעוטות השוהים בהן ואין כל בקרה לגבי הבטיחות של המבנה והציוד באותן מסגרות,
התזונה והתברואה, הצוות המקצועי המטפל בילדים ולגבי היחס שבין מספרם של אנשי הצוות לבין מספר הילדים.
בנוסף לכך, מדובר בתינוקות ובפעוטות שאין ביכולתם לספר להוריהם במידה שחוו התעללות או יחס לא נאות מצדם של המטפלים.
מכאן נודעת חשיבות יתרה לפיקוח של המדינה על אותם מעונות והגנה על הילדים הרכים אשר מבלים שעות ארוכות בהם."
(ההסבר גובש בשיתוף המועצה לשלום הילד והקואליציה לחינוך מלידה)

"מדובר במהלך היסטורי ובפריצת דרך בתחום שהיה מופקר עד כה. הגיעה העת שמדינת ישראל תיקח אחריות מלאה על כל ילדיה בגילאים אלה", לדברי הח"כים שאשא ביטון ומרגי.

עוד הוסיפה ח"כ שאשא ביטון כי: "החוק יסדיר את שטח ההפקר ויפסיק את הקלות הבלתי נסבלת שבה יכול כל אחד לפתוח מעון ללא כל בקרה.
לא ייתכן שבשביל דוכן פלאפל נדרש רישוי קפדני, אך ככל שזה נוגע לילדים לא נדרש דבר.
הצעת החוק מהווה צעד חשוב לקראת אימוץ התפיסה, לפיה מסגרות אלה הן לא בייביסטר אלא מסגרות חינוכיות לכל דבר."


לקריאה  נוספת:
החוק במלואו
מה המצב כיום - מי מפקח על הגנים הפרטיים?
דיווח על העלאת היוזמה הנוכחית ב-9 באוקטובר 2017