אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן נה

רחוב שד יוצ"ר 5, תל אביב - יפו,

לגנים נוספים בישוב: תל אביב - יפו

סוג הגן: גן עירוני