אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן גן עין חרוד איחוד

רחוב עין חרוד )איחוד( , עין חרוד (איחוד),

לגנים נוספים בישוב: עין חרוד (איחוד)

סוג הגן: גן עירוני